Oct 18, 2019   8:42 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Creating application interface for the selected CAD software
Written by (author): Ing. Michal Báťa
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vytvorenie aplikačného rozhrania pre vybraný CAD softvér
Summary:Hlavnou úlohou bakalárskej práce je vytvorenie softvérovej aplikácie, ktorá bude komunikovať s vybraným CAD softvérom. Vytvorené rozhranie komunikuje s vybraným softvérom jednosmerne, t.j. získava charakteristické informácie o práve modelovanej súčiastke. V práci je uvedený prehľad najznámejších CAD softvérov s bližším zameraním sa hlavne na ich rozhrania a knižnice, pomocou ktorých sú informácie získavané. Na samotné vytvorenie aplikácie je potrebné priblížiť si problematiku programovania, opísať techniky programovacieho jazyka a taktiež výsledok tejto práce, samotnú funkčnosť vytvorenej aplikácie. Cieľom je ukážka rozšírenia funkcií CAD softvérov resp. širšie využitie informácií, ktoré dané programy ponúkajú.
Key words:CAD softvér, API, extrahovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited