Oct 16, 2019   0:28 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Designing of technological processes by using computer aided in forming technology
Written by (author): Bc. Marek Kormúth
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Navrhovanie technologických postupov s využitím počítačovej podpory v oblasti technológie tvárnenia
Summary:Cieľom práce je urobiť literárnu štúdiu využitia počítačovej podpory pri tvorbe technologických postupov so zameraním sa na špecifické znaky technológie tvárnenia. Bakalárska práca sa zaoberá technológiou tvárnenia, jej hlavnými znakmi, rozdeleniu. V práci sú ďalej rozobrané technologické postupy v tvárnení, pričom je dôraz kladený na samotnú tvorbu technologického postupu. Najväčšia pozornosť bola v práci venovaná využitiu počítačovej podpory pri tvorbe technologických postupov práve pri technológii tvárnenia, a jednotlivým CAPP systémom, ktoré sa v tvárnení využívajú.
Key words:CAPP, tvárnenie, technologický postup

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited