May 25, 2019   0:51 a.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Assembly (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Current trend of using artificial intelligence in automated process planning
Written by (author): Ing. Róbert Ševčík
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Súčasné trendy využitia umelej inteligencie pri automatizovanom navrhovaní technologických postupov
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá súčasnými trendami využitia umelej inteligencie pri automatizovanom navrhovaní technologických postupov. Teoretické poznatky, obsiahnuté v niektorých publikáciách, sú v tejto práci prenesené do praxe a vysvetlené na mnohopočetných príkladoch. Na začiatku bakalárskej práce sú rozobrané princípy spracovania dát, integrácia umelej inteligencie a nástroje soft computingu, ktorými sú fuzzy logika, neurónové siete a genetické algoritmy. Z úvodnej všeobecnej teoretickej časti práca prechádza do konkrétnej teoretickej časti, ktorá sa skladá z technologickej prípravy výroby, návrhu technologických postupov, CAPP systému a variantného a generatívneho prístupu. V samotnom závere bakalárskej práce sa nachádzajú kapitoly, v ktorých sú obsiahnuté systémy pre navrhovanie technologických postupov pracujúcich na báze umelej inteligencie, a to konkrétne systém ANTP, expertný systém EXSYS, MONACO, SYSKLASS, OMEGA a TIPPS. Spomínané systémy objasňujú čitateľovi ich funkčnosť, uplatnenie v praxi a princíp ich fungovania.
Key words:umelá inteligencia, CAPP systémy, technologický postup, variantný a generatívny prístup

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited