May 24, 2019   7:04 a.m. Ela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Assembly (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Methods of Cooling and Lubrication in Machining
Written by (author): Ing. Dávid Tóth
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:Ing. Eva Buranská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metódy chladenia a mazania pri obrábaní
Summary:TÓTH, Dávid: Metódy chladenia a mazania pri obrábaní [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. -- Vedúci záverečnej práce: Ing. Vladimír Šimna, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2014. 48 s. Bakalárska práca sa zaoberá metódami chladenia a mazania pri obrábaní. Na začiatku tejto bakalárskej práce sú rozobrané a popísane jednotlivé funkcie procesných kvapalín a následne ich používanie v praxi. Druhej kapitole sa nachádzajú jednotlivé rozdelenia procesných kvapalín a ich výrobcovia. V tejto časti je vynakladané úsilie opísať jednotlivé procesné kvapaliny používané na zariadeniach DMG v CE5AM. Záverečnej časti bakalárskej práce je poukazovaná ekologická a ekonomická stránka používania procesných kvapalín a následné od nich sa odvíjajúce progresívne spôsoby chladenia na CNC strojoch. Cieľom tejto bakalárskej práce je informovanie verejnosti o jednotlivých technológiách chladenia a mazania v praxi v trieskovom obrábaní a nastavení ekologických trendoch v progresívnych spôsoboch chladenia a mazania.
Key words:chladenie , mazanie, miesto rezu, procesné kvapaliny, progresívne spôsoby chladenia na CNC strojoch

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited