Oct 23, 2019   5:02 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Possibilities of production and renewal cutting properties of milling tools
Written by (author): Ing. Tomáš Tomášik
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Buranský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti výroby a obnovy rezných vlastností frézovacích nástrojov
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá možnosťami výroby a obnovy rezných vlastností frézovacích nástrojov. Cieľom tejto práce je priblíženie problematiky výroby a ostrenia rezných nástrojov. Práca obsahuje základnú charakteristiku rezných nástrojov, ich nové vývojové trendy, súčasné nástrojové materiály, proces výroby nástrojov technológiou brúsenia na moderných nástrojových brúskach a etapy, z ktorých tento proces pozostáva. V práci je popísaný proces preostrenia nástrojov s využitím dnešnej technológie. Značná časť práce sa zaoberá použitím počítačovej podpory z hľadiska výroby, ostrenia nástrojov a úprave reznej hrany rôznymi metódami po brúsení. Zahŕňa prehľad riadiacich systémov pre výrobu a ostrenie rezných nástrojov technológiou brúsenia a ich softvérové vybavenie pre programovanie brúsnych operácií.
Key words:rezný nástroj, brúsenie, ostrenie, CNC brúska, riadiaci systém, rezná hrana, simulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited