Oct 23, 2019   1:47 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modeling and availing clamping fixtures in CAM systems
Written by (author): Ing. Filip Príbela
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Kuruc, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie a využitie upínacích prípravkov v CAM systémoch
Summary:V tejto Bakalárskej práci sú uvedené štandardné a moderné typy používaných upínacích systémov nástrojov a obrobkov pri frézovaní. Definovaný je ich princíp funkčnosti, výhody a nevýhody. V druhej časti práce sú modelované základné úpinky a strojný zverák. Modely sú vytvorené v softvéri PowerSHAPE. V tretej časti je model zveráka importovaný do softvéru PowerMILL, kde je testovaný na zabránenie vzniku kolízie nástroja so zverákom. Cieľom práce je overiť možnosti využitia geometrických modelov upínačov v CAM softvéroch.
Key words:prípravok, nástrojový držiak, CAD, CAM, upínač

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited