May 25, 2019   8:53 a.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Assembly (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Possibilities of CAM system FeatureCAM in 5 axis milling
Written by (author): Ing. Matúš Martinec
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:Ing. Michaela Kritikos, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti CAM systému FeatureCAM v oblasti 5 osového frézovania
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá možnosťami CAM systému FeatureCAM v oblasti 5 osového frézovania. Práca je koncipovaná do troch častí. V prvej časti práca pojednáva o základnom prehľade technológie 5 osového frézovania, bližšie popisuje rôzne konštrukcie 5 osových strojov, ich výhody, nevýhody, možnosti 5 osového frézovania v programe FeatureCAM, vrátane postupu pri práci v CAM systémoch. Praktická časť práce začína druhou kapitolou, v ktorej je popísaný návrh vzorovej súčiastky, ktorou je v tomto prípade škrtiaca klapka. Záverečná časť je venovaná príprave dát pre navrhnutú súčiastku v softvéri FeatureCAM, kde je na obrázkoch prezentovaný technologický postup výroby súčiastky, spolu s navrhnutými nástrojmi a technologickými parametrami.
Key words:kinematická štruktúra, FeatureCAM, 5 osové frézovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited