Oct 22, 2019   7:56 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Unconventional means of machining gear wheels
Written by (author): Ing. Matej Híreš
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Netradičné spôsoby výroby ozubených kolies
Summary:Cieľom diplomovej práce je výroba dvoch kusov kužeľových ozubených kolies netradičnými spôsobmi výroby, konkrétne elektroiskrovým drôtovým rezaním a päťosovým frézovaním a ich následné porovnanie. Úvodná časť obsahuje charakteristiku ozubeného kolesa, jeho rozdelenie a prierez rôznymi technológiami výroby, konvenčnými aj nekonvenčnými. V druhej kapitole sa nachádza predstavenie spoločnosti Transmisie Engineering, a. s., umiestnenie vyrábaného ozubeného kolesa v praxi, tvorba 3D modelu a návrh výroby pre obe progresívne technológie. V tretej kapitole sa venujeme analýze vyrobených ozubených kolies, kde sa rozoberajú vzniknuté problémy pri výrobe, výrobné časy, meranie drsnosti povrchu a meranie ozubenia na špecializovanom stroji. Posledná kapitola pojednáva o celkovom ekonomickom zhodnotení výroby. V závere sumarizujeme výsledky diplomovej práce a prezentujeme úvahy o vhodnosti zavedenia netradičných metód výroby ozubenia použitých v experimente.
Key words:ozubené koleso, drôtové rezanie, päťosové frézovanie, nekonvenčné spôsoby výroby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited