Oct 15, 2019   6:10 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Identification number: 30333
University e-mail: 2006250568 [at] stuba.sk
University e-mail: vladimir.simna [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Free Conture Programming in Heidenhain Control System
Written by (author): Ing. Martin Gál
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Opponent:Ing. Martin Kováč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Programovanie voľných kontúr v riadiacom systéme Heidenhain
Summary:Cieľom práce bolo zhrnúť poznatky v oblasti 5-osového obrábania so zameraním sa na programovanie v riadiacom systéme Heidenhain, pričom špeciálna pozornosť bola venovaná programovaniu pomocou voľných kontúr. Na základe získaných poznatkov navrhnúť vzorové súčiastky, pri ktorých by NC program bol založený práve na využití voľných kontúr. V prvej kapitole boli popísané CNC stroje a výhody plynúce z ich používania v praxi, ich riadiace systémy a kinematické štruktúry. Samostatná kapitola je venovaná riadeniu pohybov nástroja a programovaniu inštrukcií. V rámci tejto kapitoly bolo spracované aj vedenie nástroja v procese 5-osového frézovania voľných povrchov spojené s popisom odchýlok ktoré pri obrábaní môžu nastať. Nasledujúca kapitola sa zaoberá programovaním v riadiacom systéme Heidenhain, so zreteľom na voľné kontúry a Q-parametre. Vo štvrtej kapitole je stručne popísaný samotný výrobný stroj ako aj návrh súčiastok a tvorba k nim príslušného NC kódu. Cieľom práce bolo vytvorenie výrobných programov pomocou voľného a parametrického programovania v riadiacom systéme Heidenhain iTNC530.
Key words:voľné kontúry, Q-parametre, NC kód

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited