Oct 18, 2019   0:58 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Marián Šimko, PhD.
Identification number: 30649
University e-mail: marian.simko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Vice-dean - Faculty of Informatics and Information Technologies

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Nikodém Adler
Simulátor slovnej doskovej hry
May 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Bednárik
Extrakcia informácií z textu
May 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Bimbo
Modelovanie používateľa na základe údajov z mikroblogu
May 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Červeňová
Syntaktická analýza textu v prirodzenom jazyku
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Čičkán
Automatická kontrola textu pre slovenčinu
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Čičkán
Klasifikácia komentárov v komunitách odpovedajúcich na otázky
May 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Drgoňa
Detekcia aspektov v rámci analýzy sentimentu
May 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Dzik
Rekonštrukcia textu pre slovenčinu
May 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Filipčiková
Detekcia nevhodných typov príspevkov na webe
May 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Filipčík
Automatická detekcia a prisudzovanie citátov
May 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eduard Fritscher
Odporúčanie výučbového obsahu na základe kolaboratívneho filtrovania
May 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Gábrš
Detekcia nenávistných príspevkov v textovom obsahu sociálnych sietí
April 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Gallay
Automatické určovanie textovej podobnosti
May 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Gallay
Využitie vektorového modelu slov pre spracovanie textu na Webe
May 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Gedera
Diakritikovač slovenského textu
May 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Gedera
Rozpoznávanie významu emotikonov v texte
May 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Gregor
Podpora učenia na webe
May 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Harinek
Anotácia rozsiahlych textov za využitia sily davu
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Harinek
Extrakcia kľúčových pojmov z výučbových dokumentov
May 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Hlaváč
Analýza pohľadu používateľa na Webe
May 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Horváth
Obohatenie webu pre podporu učenia
May 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Horváth
Podpora výkladu neznámeho pojmu pri prehľadávaní v slovenčine
May 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Hradňanský
Elektronická učebnica pre softvérové inžinierstvo v otázkach a odpovediach
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Kanta
Modelovanie používateľa mikroblogu
May 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Kloska
Podpora tvorby doménového modelu
May 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Kloska
Vizualizácia mapy kľúčových slov
May 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Kollár
Automatická kontrola textu pre slovenčinu
May 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Korenek
Identifikovanie osobnostných čŕt prostredníctvom mikroblogu
May 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Košút
Extrakcia kľúčových slov z filmových titulkov
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Krchňavý
Analýza sentimentu v slovenských textoch
May 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Krchňavý
Aspektovo orientovaná analýza sentimentu
May 2018Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Krupa
Spracovanie negácií pre analýzu sentimentu na sociálnom webe
April 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Lazový
Zisťovanie podobnosti webových tagov
May 2011Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Loebl
Automatické spracovanie textu - syntaktická analýza vety
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Loebl
Zjednoznačňovanie významu slov
May 2014Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Lučanský
Hľadanie a získavanie metadát z webových sídel
May 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Lučanský
Získavanie metadát obsahu webových sídel
May 2010Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Majer
Využitie mikroblogov na hodnotenie zdrojov na webe
May 2011Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Matula
Rekonštrukcia textu pre slovenčinu
May 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Mičo
Rozpoznávanie menných entít pre analýzu sentimentu
April 2019Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Michálek
Získavanie metadát obsahu webových sídel
May 2010Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Ocelík
Rekonštrukcia textu pre slovenčinu
May 2018Displaying the final thesis
43.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Samuel Pecár
Analýza dát a sprístupňovanie informácií v (potenciálne rozsiahlom) digitálnom priestore
May 2020Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Pecár
Automatizovaná extrakcia taxonomických vzťahov
May 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Pikuliak
Budovanie ontológií z webových zdrojov
May 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Matúš Pikuliak
Sprístupňovanie informácií na sociálnom adaptívnom webe
May 2019Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Plank
Extrakcia kolokácií na webe
May 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Prekala
Nástroj na podporu tvorby XML dokumentov vo webovom portáli
May 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Svrček
Kolaboratívne obohacovanie výučbového obsahu
May 2014Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Ščasný
Elektronická učebnica pre softvérové inžinierstvo v otázkach a odpovediach
May 2018Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Štrbák
Analýza zložitosti textového obsahu vo webovom prostredí
May 2017Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Uherčík
Získavanie metadát o vzťahoch a obsahu na webe
May 2012Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šimon Vároš
Simulátor slovnej doskovej hry
May 2019Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Virik
Automatické rozpoznávanie štýlu písania v blogoch
May 2011Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Vozár
Analýza sentimentu názoru na zadaný objekt z textu
May 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Vrablecová
Objavovanie vzťahov vo výučbovom obsahu
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress