Dec 8, 2019   2:04 a.m. Marína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
Identification number: 307
University e-mail: kvetoslava.resetova [at] stuba.sk
 
Knihovnice - Division of Knowledge Management (MTF)
Division chief official - Division of Knowledge Management (MTF)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Enforcement of copyright in the academic environment
Written by (author): Ing. Eva Halabuková
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
Opponent:JUDr. PhDr. Jaroslava Balážiová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Uplatňovanie autorského práva v akademickom prostredí
Summary:HALABUKOVÁ, Eva: Uplatňovanie autorského práva v akademickom prostredí. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovo-technologická fakulta so sídlom v Trnave; Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie. Školiteľ: PhDr. Kvetoslava Rešetová,PhD. Trnava: MtF STU, 2009. 77s. Kľúčové slová: autorské právo, duševné vlastníctvo, digitálne knižnice, licenčná zmluva. Diplomová práca sa zaoberá pojmom autorské právo a jeho význam v danom kontexte spájajúci sa s tvorbou prác vznikajúcich v akademickom prostredí. V prvej časti sa venujeme pojmu autorské právo, história autorského práva a súčasný legislatívny rámec problému autorského zákona. V druhej časti definujeme pojem duševné vlastníctvo a súčasný legislatívny rámec problému duševného vlastníctva. Tretia kapitola sa zaoberá metódami a cieľmi riešenia v diplomovej práci. Posledná štvrtá kapitola sa zaoberá uplatňovaním autorského práva v akademickom prostredí. Cieľom diplomovej práce je získanie poznatkov o uplatňovaní autorského zákona v akademickom prostredí.
Key words:autorské právo, duševné vlastníctvo, digitálne knižnice, licenčná zmluva.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited