Dec 13, 2019   8:17 a.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
Identification number: 307
University e-mail: kvetoslava.resetova [at] stuba.sk
 
Knihovnice - Division of Knowledge Management (MTF)
Division chief official - Division of Knowledge Management (MTF)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The impact of multimedia learning environment for the creation of text.
Written by (author): Ing. Monika Štrauchová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
Opponent:Mgr. Šimon Kollár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv multimediálneho prostredia na tvorbu učebného textu
Summary:ABSTRAKT ŠTRAUCHOVÁ, Monika:Vplyv multimediálneho prostredia na tvorbu učebného textu. [Diplomová práca]-Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied.- Školiteľ: PhDr. Kvetoslava Rešetová,PhD.- Trnava: MtF STU, 2009, s.89 Vo svojej diplomovej práci sa zaoberám charakteristikou učebných textov,učebných pomôcok, multimediálnym prostredím, ktoré významne ovplyvňujú nové, moderné formy sprístupnenia informácií vo vyučovaní a vzdelávaní v akademickom prostredí. Prenikanie nových informačno-komunikačných technológií do všetkých úrovní ekonomiky a spoločenského života je to, čo mení našu spoločnosť na informačnú spoločnosť.
Key words: učebné štýly , didaktické pomôcky, e-learning


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited