25. 1. 2020  23:27 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Identifikační číslo: 315
Univerzitní e-mail: lubomir.caplovic [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav materiálov (MTF)
Ředitel - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Paulína Babincová, PhD.
Štruktúrna analýza moderných vysokotvrdých povlakov
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Paulína Babincová, PhD.
Štúdium štruktúrnych a napäťových situácií vo vybraných typoch vysokotvrdých povlakov
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lukáš Balciar
Analýza príčin vzniku praskliny v príborovom noži
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslav Béger, PhD.
Analýza vplyvu parametrov tepelného spracovania ložiskovej ocele na charakter difrakčného obrazu
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miroslav Béger, PhD.
Dilatometrická analýza vybraných typov ocelí
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Čapkovičová
Štúdium vlastností tvrdých povlakov metódou akustickej emisie
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Róbert Černý
Deštruktívne skúšanie zvarových spojov konštrukčných ocelí
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Iveta Mária Čopová
Overenie nových možností zvýšenia adhézie povlakov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Adrián Drobný
Sledovanie vplyvu kinetickej energie projektilu na deformáciu a porušenie materiálu
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Peter Drobný
Pokročilé metódy pre charakterizáciu vlastností tvrdých povlakov
červen 2020Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Peter Drobný
Štúdium materiálových vlastností a adhézie povlakov pomocou akustickej emisie
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ladislav Farkaš
Analýza napäťových pomerov v tenkých supertvrdých vrstvách
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dušan Grgač, PhD.
Analýza kvality zvarového spoja železničných koľajníc vyšších pevností
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Dušan Grgač, PhD.
Mikroštruktúrna analýza zvarového spoja z pozinkovanej vysokopevnej ocele
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Dušan Grgač, PhD.
Vplyv teplotného starnutia na bezpečnostne významné komponenty v jadrových elektrárňach VVER 440
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Marián Haršáni, PhD.
Effect of deposition parameters on the properties of new superhard coatings
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Marián Haršáni, PhD.
Effect of deposition parameters on the properties of new superhard coatings
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Drahomír Horváth
Vplyv obrábaného materiálu na životnosť vymeniteľných rezných doštičiek zo spekaných karbidov
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Jozefovič
Vplyv tepelného spracovania na zvyškové napätie v ložiskovej oceli
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ladislav Kállai
Analýza príčin opotrebovania výťahových lán
prosinec 2007Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ulrika Kapajčíková
Vypracovanie štandardného postupu pre určovanie neistoty merania v laboratóriách UMAT
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Dipl.-Ing. Mohammad Khosravi
Preparation, characterization and properties of DLC coatings on superaustenitic steels
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Stanislav Kubík
Analýza laserových zvarov prístrihov
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Stanislav Kubík
Analýza laserových zvarov prístrihov
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Maďar
Štruktúra a vlastnosti zinkových vrstiev na vybraných typoch ocelí
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Denisa Matyášová
Štúdium procesov karbonitridácie cementačnej ocele
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mária Mičková
Sledovanie napäťových pomerov v zvarových spojoch vysokopevných ocelí
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Mitický
Hodnotenie vlastností elektrografitu pre elektroerozívne obrábanie
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Martin Sahul, PhD.
Štúdium štruktúry a vlastností vysokotvrdých povlakov pomocou moderných difrakčných techník
červenec 2013Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Sahul, PhD.
Vplyv parametrov naprašovania na štruktúrne a napäťové charakteristiky tenkých vrstiev
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Sedláčková
Vypracovanie príručky kvality pre Laboratóriá štruktúrnych analýz
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Slaninka
RTG analýza priebehu zvyškových napätí na valivých telieskach veľkorozmerných ložísk
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Zuzana Soldánová
Štúdium možnosti využitia odpadov z výroby neželezných kovov
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hana Staneková, PhD.
Vplyv čistiacich roztokov na kvalitu reznej hrany nožov
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslav Strašík
Degradácia štruktúrno-mechanických vlastností tvárnej liatiny typu EN-GJS-700 pri teplotnej expozícii
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Beáta Šimeková, PhD.
Spoľahlivosť a životnosť spájkovaných spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami v mikroelektronike
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Anton Šimončič
Štruktúrna analýza moderných vysokotvrdých povlakov
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Ivana Sára Škrobáková
Štúdium modifikácie fázových rozhraní pre zlepšenie adhézie tvrdých povlakov
květen 2022Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ondrej Štepanovský
Vplyv kaliaceho média na deformácie ložísk po tepelnom spracovaní
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucia Števlíková
Vplyv účinkov pulznej laserovej ablácie na zvýšenie adhézie v systéme povlak-podložka
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Erik Švec
Alternatívny materiál spojovacieho vodiča v konštrukcii vysokotlakej sodíkovej výbojky
květen 2011Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována