15. 10. 2019  21:36 Terézia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Identifikačné číslo: 315
Univerzitný e-mail: lubomir.caplovic [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav materiálov (MTF)
Riaditeľ - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Paulína Babincová, PhD.
Štruktúrna analýza moderných vysokotvrdých povlakov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Paulína Babincová, PhD.
Štúdium štruktúrnych a napäťových situácií vo vybraných typoch vysokotvrdých povlakov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Balciar
Analýza príčin vzniku praskliny v príborovom noži
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Béger, PhD.
Analýza vplyvu parametrov tepelného spracovania ložiskovej ocele na charakter difrakčného obrazu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Béger, PhD.
Dilatometrická analýza vybraných typov ocelí
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Čapkovičová
Štúdium vlastností tvrdých povlakov metódou akustickej emisie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Černý
Deštruktívne skúšanie zvarových spojov konštrukčných ocelí
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Mária Čopová
Overenie nových možností zvýšenia adhézie povlakov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adrián Drobný
Sledovanie vplyvu kinetickej energie projektilu na deformáciu a porušenie materiálu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Peter Drobný
Pokročilé metódy pre charakterizáciu vlastností tvrdých povlakov
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Peter Drobný
Štúdium materiálových vlastností a adhézie povlakov pomocou akustickej emisie
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Farkaš
Analýza napäťových pomerov v tenkých supertvrdých vrstvách
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Grgač, PhD.
Analýza kvality zvarového spoja železničných koľajníc vyšších pevností
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dušan Grgač, PhD.
Mikroštruktúrna analýza zvarového spoja z pozinkovanej vysokopevnej ocele
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Dušan Grgač, PhD.
Vplyv teplotného starnutia na bezpečnostne významné komponenty v jadrových elektrárňach VVER 440
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marián Haršáni, PhD.
Effect of deposition parameters on the properties of new superhard coatings
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Marián Haršáni, PhD.
Effect of deposition parameters on the properties of new superhard coatings
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Drahomír Horváth
Vplyv obrábaného materiálu na životnosť vymeniteľných rezných doštičiek zo spekaných karbidov
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Jozefovič
Vplyv tepelného spracovania na zvyškové napätie v ložiskovej oceli
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Kállai
Analýza príčin opotrebovania výťahových lán
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ulrika Kapajčíková
Vypracovanie štandardného postupu pre určovanie neistoty merania v laboratóriách UMAT
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Dipl.-Ing. Mohammad Khosravi
Preparation, characterization and properties of DLC coatings on superaustenitic steels
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislav Kubík
Analýza laserových zvarov prístrihov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Stanislav Kubík
Analýza laserových zvarov prístrihov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Maďar
Štruktúra a vlastnosti zinkových vrstiev na vybraných typoch ocelí
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Matyášová
Štúdium procesov karbonitridácie cementačnej ocele
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Mičková
Sledovanie napäťových pomerov v zvarových spojoch vysokopevných ocelí
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Mitický
Hodnotenie vlastností elektrografitu pre elektroerozívne obrábanie
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Sahul, PhD.
Štúdium štruktúry a vlastností vysokotvrdých povlakov pomocou moderných difrakčných techník
júl 2013Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Sahul, PhD.
Vplyv parametrov naprašovania na štruktúrne a napäťové charakteristiky tenkých vrstiev
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Sedláčková
Vypracovanie príručky kvality pre Laboratóriá štruktúrnych analýz
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Slaninka
RTG analýza priebehu zvyškových napätí na valivých telieskach veľkorozmerných ložísk
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Zuzana Soldánová
Štúdium možnosti využitia odpadov z výroby neželezných kovov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Staneková, PhD.
Vplyv čistiacich roztokov na kvalitu reznej hrany nožov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Strašík
Degradácia štruktúrno-mechanických vlastností tvárnej liatiny typu EN-GJS-700 pri teplotnej expozícii
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Beáta Šimeková, PhD.
Spoľahlivosť a životnosť spájkovaných spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami v mikroelektronike
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Anton Šimončič
Štruktúrna analýza moderných vysokotvrdých povlakov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Ivana Sára Škrobáková
Štúdium modifikácie fázových rozhraní pre zlepšenie adhézie tvrdých povlakov
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Štepanovský
Vplyv kaliaceho média na deformácie ložísk po tepelnom spracovaní
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Števlíková
Vplyv účinkov pulznej laserovej ablácie na zvýšenie adhézie v systéme povlak-podložka
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Švec
Alternatívny materiál spojovacieho vodiča v konštrukcii vysokotlakej sodíkovej výbojky
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná