9. 7. 2020  0:46 Lujza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Identifikačné číslo: 315
Univerzitný e-mail: lubomir.caplovic [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav materiálov (MTF)

          Projekty     
     
     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTyp
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Paulína Babincová, PhD.
Štruktúrna analýza moderných vysokotvrdých povlakov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Paulína Babincová, PhD.
Štúdium štruktúrnych a napäťových situácií vo vybraných typoch vysokotvrdých povlakov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Balciar
Analýza príčin vzniku praskliny v príborovom noži
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Béger, PhD.
Analýza vplyvu parametrov tepelného spracovania ložiskovej ocele na charakter difrakčného obrazu
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Béger, PhD.
Dilatometrická analýza vybraných typov ocelí
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Čapkovičová
Štúdium vlastností tvrdých povlakov metódou akustickej emisie
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Černý
Deštruktívne skúšanie zvarových spojov konštrukčných ocelí
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Mária Čopová
Overenie nových možností zvýšenia adhézie povlakov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adrián Drobný
Sledovanie vplyvu kinetickej energie projektilu na deformáciu a porušenie materiálu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Peter Drobný
Pokročilé metódy pre charakterizáciu vlastností tvrdých povlakov
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Peter Drobný
Štúdium materiálových vlastností a adhézie povlakov pomocou akustickej emisie
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Farkaš
Analýza napäťových pomerov v tenkých supertvrdých vrstvách
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušan Grgač, PhD.
Analýza kvality zvarového spoja železničných koľajníc vyšších pevností
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dušan Grgač, PhD.
Mikroštruktúrna analýza zvarového spoja z pozinkovanej vysokopevnej ocele
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Dušan Grgač, PhD.
Vplyv teplotného starnutia na bezpečnostne významné komponenty v jadrových elektrárňach VVER 440
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Marián Haršáni, PhD.
Effect of deposition parameters on the properties of new superhard coatings
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Marián Haršáni, PhD.
Effect of deposition parameters on the properties of new superhard coatings
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Drahomír Horváth
Vplyv obrábaného materiálu na životnosť vymeniteľných rezných doštičiek zo spekaných karbidov
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Jozefovič
Vplyv tepelného spracovania na zvyškové napätie v ložiskovej oceli
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ladislav Kállai
Analýza príčin opotrebovania výťahových lán
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ulrika Kapajčíková
Vypracovanie štandardného postupu pre určovanie neistoty merania v laboratóriách UMAT
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Dipl.-Ing. Mohammad Khosravi
Preparation, characterization and properties of DLC coatings on superaustenitic steels
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislav Kubík
Analýza laserových zvarov prístrihov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Stanislav Kubík
Analýza laserových zvarov prístrihov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Maďar
Štruktúra a vlastnosti zinkových vrstiev na vybraných typoch ocelí
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Denisa Matyášová
Štúdium procesov karbonitridácie cementačnej ocele
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Mária Mičková
Sledovanie napäťových pomerov v zvarových spojoch vysokopevných ocelí
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Mitický
Hodnotenie vlastností elektrografitu pre elektroerozívne obrábanie
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Martin Sahul, PhD.
Štúdium štruktúry a vlastností vysokotvrdých povlakov pomocou moderných difrakčných techník
júl 2013Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Sahul, PhD.
Vplyv parametrov naprašovania na štruktúrne a napäťové charakteristiky tenkých vrstiev
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Sedláčková
Vypracovanie príručky kvality pre Laboratóriá štruktúrnych analýz
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Slaninka
RTG analýza priebehu zvyškových napätí na valivých telieskach veľkorozmerných ložísk
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Zuzana Soldánová
Štúdium možnosti využitia odpadov z výroby neželezných kovov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Hana Staneková, PhD.
Vplyv čistiacich roztokov na kvalitu reznej hrany nožov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Strašík
Degradácia štruktúrno-mechanických vlastností tvárnej liatiny typu EN-GJS-700 pri teplotnej expozícii
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Beáta Šimeková, PhD.
Spoľahlivosť a životnosť spájkovaných spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami v mikroelektronike
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Anton Šimončič
Štruktúrna analýza moderných vysokotvrdých povlakov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Ing. Ivana Sára Škrobáková
Štúdium modifikácie fázových rozhraní pre zlepšenie adhézie tvrdých povlakov
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Štepanovský
Vplyv kaliaceho média na deformácie ložísk po tepelnom spracovaní
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Števlíková
Vplyv účinkov pulznej laserovej ablácie na zvýšenie adhézie v systéme povlak-podložka
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erik Švec
Alternatívny materiál spojovacieho vodiča v konštrukcii vysokotlakej sodíkovej výbojky
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná