26. 1. 2020  21:00 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
Identifikační číslo: 3216
Univerzitní e-mail: miroslav.kamensky [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Statické chyby analógovo-číslicového prevodu a metódy ich korekcie
Autor: doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
Pracoviště: Projektové stredisko (OĽZ ST Dek FEI)
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Statické chyby analógovo-číslicového prevodu a metódy ich korekcie
Abstrakt:S napredovaním v oblasti elektroniky a digitálnej techniky vznikajú komplexné metódy a postupy pre korekciu chýb, ktoré sú riadené softvérom zariadenia. Práca sa zameriava na statické chyby analógovo-číslicového prevodníka (AČP) ako základného prvku zabezpečujúceho prepojenie sledovaného spojitého procesu s digitálnymi vyhodnocovacími prostriedkami. Zaoberá sa metódami korekcie statických chýb AČP predpokladajúc aplikáciu pre meranie pomaly sa meniacich veličín. V práci vysvetľujeme principiálnu nedokonalosť ideálneho AČP prejavujúcu sa v chybe kvantovania a chyby spôsobené odlišnosťou reálneho od ideálneho AČP, pri ktorých rozlišujeme lineárne a nelineárne zložky. Pre opis vlastností chyby kvantovania využívame teoretické postupy vychádzajúce z matematickej štatistiky. Zároveň túto štatistickú analýzu používame aj na opis vlastností metódy prídavného signálu (dithering) potláčajúcej chybu kvantovania. Vplyv deterministického prídavného signálu je vysvetlený prostredníctvom Fourierovej analýzy. Nakoniec uvádzame metódy korekcie ostatných lineárnych a nelineárnych chýb. Ak je potrebná korekcia chýb AČP pod úroveň kroku kvantovania, predpokladáme kombináciu uvádzaných metód s ditheringom. Popri tom sa zaoberáme aj s možnosťou samostatnej korekcie lineárnej chyby. V niektorých prípadoch je výhodné zasahovať do hardvérovej štruktúry prevodníka, kedy sa možno stretnúť s realizáciami založenými na myšlienke automatickej korekcie chyby meniacej sa v čase.
Klíčová slova:teória kvantovania, dithering, korekcia chyby merania, automatická korekcia, chyba kvantovania, integrálna nelinearita (INL), Analógovo-číslicový prevodník (AČP)

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně