23. 9. 2019  9:06 Zdenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Identifikačné číslo: 324
Univerzitný e-mail: sablik [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Mag Christine Aschbacher
Entwurf eines Führungsstils für innovative Unternehmen
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Babiaková
Využitie ukazovateľov efektívnosti investícií pri voľbe stratégie rozvoja podniku
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľudovít Bajkai
Návrh organizácie a systému riadenia údržby železničných vozňov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anton Baninec
Návrh zefektívnenia toku výrobných faktorov
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Barošová
Návrh postupu posudzovania efektívnosti investičných zámerov podniku
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Barošová
Návrh racionalizácie údržbársko-opravárenských činností
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Bartek
Návrh racionalizácie systému údržby a opráv
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Bartek
Návrh racionalizácie výrobného procesu
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriam Bartošová
Návrh systému environmentálne orientovaného manažérstva podniku
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renáta Benešová
Návrh systému manažérstva uvoľňovania zamestnancov v podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Bobot
Racionalizácia systému manažérstva výrobného procesu v podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Drahomíra Bohušová
Návrh programu personálnej a sociálnej práce v podniku
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Brigant
Racionalizácia systému plánovania údržby výrobných zariadení
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Katarína Ciganiková
Návrh postupu uplatnenia ergonomických princípov pri projektovaní pracovísk
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Černá
Návrh integrácie manažérstva kvality, bezpečnosti a environmentalistiky
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Čmehíl
Návrh racionalizácie pracovných procesov v podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Annamária Farkasová
Vplyv veľkosti a štruktúry pracovného tímu na jeho výkonnosť
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Ferancová
Návrh racionalizácie pracovného procesu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Firák
Návrh projektu zriadenia podniku dopravných služieb
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Fodor
Racionalizácia systému riadenia zásob v podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mag. Stefan Markus Friedrich, PhD.
ENTWICKLUNG UND EINFÜHRUNG VON CONTROLLINGSINSTRUMENTEN FÜR PRIVATE HOCHSCHULAUSBILDUNG
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľudmila Gajdošová
Racionalizácia adaptačného procesu zamestnancov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Gatialová
Racionalizácia systému operatívneho plánovania výroby
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD.
Návrh metodiky hodnotenia vplyvu alternatívneho zabezpečenia výroby energiami na výkonnosť priemyselného podniku
august 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Milan Gubien
Návrh systému monitoringu pre aplikáciu kontrolingu v nevýrobnej organizácii
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Hanus
Návrh metodiky optimalizácie výrobného programu podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
Interkulturalita manažmentu ako faktor výkonnosti firmy
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Holíčková
Návrh zdokonalenia procesu vzdelávania a hodnotenia zamestnancov podniku
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lucia Horská, PhD.
Metodika hodnotenia sociálnej efektívnosti investičného rozvoja podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jozef Hošala
Návrh racionalizácie vybraného pracoviska údržby
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Hradská
Návrh metodiky posudzovania efektívnosti investičných zámerov podniku
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Hrobárová
Návrh metodiky tvorby optimálneho plánu výroby podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Hrobárová
Návrh opatrení na zdokonalenie systému plánovania údržby výrobných zariadení
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Chovanec
Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Chrapko
Návrh racionalizácie systému riadenia údržby v podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Chudá
Sociálne aspekty zvyšovania výkonnosti podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Pavol Janoška
Návrh postupu integrácie modulov systému podnikového manažmentu v súlade so sústavou noriem ISO
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Jurík
Návrh racionalizácie systému údržby a opráv
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Kajan
Návrh racionalizácie výrobného procesu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Kontelík
Návrh systému plánovania potreby zamestnancov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Kontelík
Návrh zdokonalenia systému stimulácie pracovnej výkonnosti
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Samuel Kováčik
Návrh zdokonalenia systému riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vladimíra Kováčová
Racionalizácia procesu získavania a odmeňovania zamestnancov
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Kowalová
Racionalizácia systému odmeňovania ako nástroja stimulácie k pracovnej výkonnosti
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Erika Krajčíková
Návrh opatrení na zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Krupa
Návrh zefektívnenia riadenia vzťahov so zákazníkmi
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Kucharičová
Návrh systému manažérstva uvoľňovania zamestnancov podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Manfred Lach, PhD., MSc
ENTWURF VON PRINZIPIEN EINES GLOBALEN ENGINEERINGS UNTER LOKALEN BEDINGUNGEN
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Lamoš
Návrh postupu implementácie princípov environmentálneho manažérstva do systému manažérstva podniku
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jana Lovíšková, PhD.
Návrh využitia predikčných metód finančno-ekonomickej analýzy ako nśtroj manažérstva podnikových financií
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Lukačovičová
Návrh efektívneho systému získavania zamestnancov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Mahaj
Návrh racionalizácie systému plánovania údržby výrobných zariadení
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Ondrej Mahaj
Návrh racionalizácie systému plánovania údržby výrobných zariadení
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Majerčík
Racionalizácia systému hodnotenia pracovného výkonu robotníkov
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Štefan Majerník, PhD.
Návrh diferencovanej sústavy ukazovateľov finančnej analýzy ako nástroj manažérstva malých a stredných podnikov
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Uwe Max Marhenke, PhD.
ABWICKLUNGS- UND CONTROLLINGPROZESS BEI DER UMSETZUNG VON GROSSPROJEKTEN
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Martinovič
Návrh hodnotenia efektívnosti podnikového vzdelávania
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Danica Maruškinová
Návrh riešenia záškoláctva na stredných školách
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Moleková
Návrh zdokonalenia systému odmeňovania zamestnancov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Olláryová
Hodnotenie efektívnosti investičného zámeru podniku
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Otília Ondrušková, PhD.
Návrh uplatnenia princípov reinžinieringu procesov vybraného podniku
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Otília Ondrušková, PhD.
Voľba sústavy motivátorov pre zabezpečenie efektívnosti manažérstva ľudských zdrojov
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Palaščaková
Návrh systému riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Parišková
Návrh racionalizácie priestorovej štruktúry výroby
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jarmila Pavláková
Návrh postupu hodnotenia namáhavosti práce
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Pecková
Návrh zdokonalenia systému personálneho manažérstva v podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Petráková
Návrh racionalizácie organizačnej štruktúry riadenia podniku
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Pirová
Návrh racionalizácie materiálového toku v podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Katarína Poličková
Návrh racionalizácie systému odmeňovania v podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Popik
Návrh inovatívneho modelu manažérstva podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Eduard Prachniar, PhD.
Návrh systému riadenia inovácií v podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Drahomíra Prachniarová Bohušová, PhD.
Racionalizácia materiálového toku s využitím teórie bodu rozpojenia
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Račáková
Návrh postupu voľby spôsobu financovania investičného rozvoja podniku
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Račáková
Návrh skvalitnenia systému rodinnej výchovy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mariana Rakúsová
Návrh zdokonalenia environmentálneho manažérstva podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Rokytová
Návrh racionalizácie systému manažérstva ľudských zdrojov
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Benjamin Abdullah Karl Schmacher, M.Sc.
Návrh postupu identifikácie a hodnotenia rizikovosti a efektívnosti prác vykonávaných za neobvyklých pracovných podmienok
október 2023Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Schreiberová
Návrh racionalizácie systému podnikového vzdelávania
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Sitárová
Návrh zefektívňovania procesov riadenia zásob a skladového hospodárstva v spoločnosti TRIM LEADER, a.s.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Slaninka
Návrh racionalizácie systému manažérstva ľudských zdrojov
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Severín Slovák
Návrh racionalizácie technologického postupu výroby karosérie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Sojčiaková
Návrh systému stabilizácie zamestnancov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Sojčiaková
Návrh systému voľby dodávateľa
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Bernhard Stolberg
Návrh informačného systému pre kontroling priemyselného podniku
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karina Stúgelová
Návrh racionalizácie systému riadenia zásob a skladovania
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Eva Šantavá
NÁVRH APLIKÁCIE KONTROLINGU V MANAŽMENTE VÝSKUMNEJ ORGANIZÁCIE
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Adriana Šarudiová
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia spoločnosti Pružiny Pantúček, s.r.o.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Šebeň
Návrh racionalizácie procesu prijímania zamestnancov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Šild
Návrh opatrení na zlepšenie pracovného prostredia pracoviska
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Mária Šintálová
Návrh princípov tvorby a realizácie environmentálne čistej výroby
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Monika Šmatláková
Návrh investičného dodávateľského systému podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Štefanigová
Návrh racionalizácie zásobovania a skladovania v logistickej organizácii
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Tánczos
Návrh racionalizácie pracovného prostredia na vybraných pracoviskách podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Tánczos
Návrh racionalizácie vybraného pracoviska údržby
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Trokanová
Návrh opatrení na zlepšenie pracovného prostredia v podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Dipl.-Ing. Marc Sven Trömner, PhD.
Entwurf der Methodik für die Ermittlung der merkantilen Wertminderung an einem Investitionsgut
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Tulisová
Návrh systému manažérstva uvoľnovania zamestnancov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Vanek
Návrh racionalizácie systému získavania a výberu zamestnancov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Videnová, PhD.
Návrh koncepcie integrovaného systému manažérstva
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Vinceová
Návrh pracovného prostredia na vybranom pracovisku podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karol Volner
Zdokonalenie využitia nástrojov marketingového mixu v systéme podnikového manažérstva
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Zabadal
Návrh zdokonalenia motivačného systému v podniku
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Žitňanský
Návrh systému manažérstva podnikového vzdelávania
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Brigita Žundálková
Návrh opatrení na zdokonalenie systému pracovnej stimulácie v podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná