21. 9. 2020  11:45 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Identifikačné číslo: 324
Univerzitný e-mail: jozef.sablik [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mag Christine Aschbacher, PhD.
Entwurf eines Führungsstils für innovative Unternehmen
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Babiaková
Využitie ukazovateľov efektívnosti investícií pri voľbe stratégie rozvoja podniku
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľudovít Bajkai
Návrh organizácie a systému riadenia údržby železničných vozňov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Anton Baninec
Návrh zefektívnenia toku výrobných faktorov
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martina Barošová
Návrh postupu posudzovania efektívnosti investičných zámerov podniku
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Barošová
Návrh racionalizácie údržbársko-opravárenských činností
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Bartek
Návrh racionalizácie systému údržby a opráv
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Bartek
Návrh racionalizácie výrobného procesu
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miriam Bartošová
Návrh systému environmentálne orientovaného manažérstva podniku
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Renáta Benešová
Návrh systému manažérstva uvoľňovania zamestnancov v podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Bobot
Racionalizácia systému manažérstva výrobného procesu v podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Drahomíra Bohušová
Návrh programu personálnej a sociálnej práce v podniku
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Patrik Brigant
Racionalizácia systému plánovania údržby výrobných zariadení
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Katarína Ciganiková
Návrh postupu uplatnenia ergonomických princípov pri projektovaní pracovísk
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Černá
Návrh integrácie manažérstva kvality, bezpečnosti a environmentalistiky
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Čmehíl
Návrh racionalizácie pracovných procesov v podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Annamária Farkasová
Vplyv veľkosti a štruktúry pracovného tímu na jeho výkonnosť
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Ferancová
Návrh racionalizácie pracovného procesu
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Firák
Návrh projektu zriadenia podniku dopravných služieb
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Fodor
Racionalizácia systému riadenia zásob v podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mag. Stefan Markus Friedrich, PhD.
ENTWICKLUNG UND EINFÜHRUNG VON CONTROLLINGSINSTRUMENTEN FÜR PRIVATE HOCHSCHULAUSBILDUNG
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ľudmila Gajdošová
Racionalizácia adaptačného procesu zamestnancov
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Gatialová
Racionalizácia systému operatívneho plánovania výroby
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD.
Návrh metodiky hodnotenia vplyvu alternatívneho zabezpečenia výroby energiami na výkonnosť priemyselného podniku
august 2017
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Milan Gubien
Návrh systému monitoringu pre aplikáciu kontrolingu v nevýrobnej organizácii
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
Interkulturalita manažmentu ako faktor výkonnosti firmy
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Holíčková
Návrh zdokonalenia procesu vzdelávania a hodnotenia zamestnancov podniku
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Lucia Horská, PhD.
Metodika hodnotenia sociálnej efektívnosti investičného rozvoja podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jozef Hošala
Návrh racionalizácie vybraného pracoviska údržby
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Hradská
Návrh metodiky posudzovania efektívnosti investičných zámerov podniku
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lenka Hrobárová
Návrh metodiky tvorby optimálneho plánu výroby podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Hrobárová
Návrh opatrení na zdokonalenie systému plánovania údržby výrobných zariadení
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Chovanec
Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Chrapko
Návrh racionalizácie systému riadenia údržby v podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Chudá
Sociálne aspekty zvyšovania výkonnosti podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Pavol Janoška
Návrh postupu integrácie modulov systému podnikového manažmentu v súlade so sústavou noriem ISO
máj 2023
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Jurík
Návrh racionalizácie systému údržby a opráv
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Kajan
Návrh racionalizácie výrobného procesu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Kontelík
Návrh systému plánovania potreby zamestnancov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Kontelík
Návrh zdokonalenia systému stimulácie pracovnej výkonnosti
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Samuel Kováčik
Návrh zdokonalenia systému riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Vladimíra Kováčová
Racionalizácia procesu získavania a odmeňovania zamestnancov
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Hana Kowalová
Racionalizácia systému odmeňovania ako nástroja stimulácie k pracovnej výkonnosti
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Erika Krajčíková
Návrh opatrení na zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ladislav Krupa
Návrh zefektívnenia riadenia vzťahov so zákazníkmi
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Kucharičová
Návrh systému manažérstva uvoľňovania zamestnancov podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Manfred Lach, PhD., MSc
ENTWURF VON PRINZIPIEN EINES GLOBALEN ENGINEERINGS UNTER LOKALEN BEDINGUNGEN
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Lamoš
Návrh postupu implementácie princípov environmentálneho manažérstva do systému manažérstva podniku
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Jana Lovíšková, PhD.
Návrh využitia predikčných metód finančno-ekonomickej analýzy ako nśtroj manažérstva podnikových financií
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Lukačovičová
Návrh efektívneho systému získavania zamestnancov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ondrej Mahaj
Návrh racionalizácie systému plánovania údržby výrobných zariadení
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Ing. Ondrej Mahaj
Návrh racionalizácie systému plánovania údržby výrobných zariadení
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Majerčík
Racionalizácia systému hodnotenia pracovného výkonu robotníkov
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Štefan Majerník, PhD.
Návrh diferencovanej sústavy ukazovateľov finančnej analýzy ako nástroj manažérstva malých a stredných podnikov
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Uwe Max Marhenke, PhD.
ABWICKLUNGS- UND CONTROLLINGPROZESS BEI DER UMSETZUNG VON GROSSPROJEKTEN
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Martinovič
Návrh hodnotenia efektívnosti podnikového vzdelávania
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Danica Maruškinová
Návrh riešenia záškoláctva na stredných školách
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Moleková
Návrh zdokonalenia systému odmeňovania zamestnancov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Eva Olláryová
Hodnotenie efektívnosti investičného zámeru podniku
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Otília Ondrušková, PhD.
Návrh uplatnenia princípov reinžinieringu procesov vybraného podniku
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Otília Ondrušková, PhD.
Voľba sústavy motivátorov pre zabezpečenie efektívnosti manažérstva ľudských zdrojov
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivana Palaščaková
Návrh systému riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Parišková
Návrh racionalizácie priestorovej štruktúry výroby
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jarmila Pavláková
Návrh postupu hodnotenia namáhavosti práce
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Petra Pecková
Návrh zdokonalenia systému personálneho manažérstva v podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Veronika Petráková
Návrh racionalizácie organizačnej štruktúry riadenia podniku
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Denisa Pirová
Návrh racionalizácie materiálového toku v podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Katarína Poličková
Návrh racionalizácie systému odmeňovania v podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Daniel Popik
Návrh inovatívneho modelu manažérstva podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Eduard Prachniar, PhD.
Návrh systému riadenia inovácií v podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Drahomíra Prachniarová Bohušová, PhD.
Racionalizácia materiálového toku s využitím teórie bodu rozpojenia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Diana Račáková
Návrh postupu voľby spôsobu financovania investičného rozvoja podniku
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Diana Račáková
Návrh skvalitnenia systému rodinnej výchovy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mariana Rakúsová
Návrh zdokonalenia environmentálneho manažérstva podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Rokytová
Návrh racionalizácie systému manažérstva ľudských zdrojov
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Schreiberová
Návrh racionalizácie systému podnikového vzdelávania
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Sitárová
Návrh zefektívňovania procesov riadenia zásob a skladového hospodárstva v spoločnosti TRIM LEADER, a.s.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ladislav Slaninka
Návrh racionalizácie systému manažérstva ľudských zdrojov
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Severín Slovák
Návrh racionalizácie technologického postupu výroby karosérie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Sojčiaková
Návrh systému stabilizácie zamestnancov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Sojčiaková
Návrh systému voľby dodávateľa
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Bernhard Stolberg
Návrh informačného systému pre kontroling priemyselného podniku
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karina Stúgelová
Návrh racionalizácie systému riadenia zásob a skladovania
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Eva Šantavá
NÁVRH APLIKÁCIE KONTROLINGU V MANAŽMENTE VÝSKUMNEJ ORGANIZÁCIE
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Adriana Šarudiová
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia spoločnosti Pružiny Pantúček, s.r.o.
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Šebeň
Návrh racionalizácie procesu prijímania zamestnancov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jozef Šild
Návrh opatrení na zlepšenie pracovného prostredia pracoviska
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Mária Šintálová
Návrh princípov tvorby a realizácie environmentálne čistej výroby
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Monika Šmatláková
Návrh investičného dodávateľského systému podniku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Štefanigová
Návrh racionalizácie zásobovania a skladovania v logistickej organizácii
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marián Tánczos
Návrh racionalizácie pracovného prostredia na vybraných pracoviskách podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Tánczos
Návrh racionalizácie vybraného pracoviska údržby
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Trokanová
Návrh opatrení na zlepšenie pracovného prostredia v podniku
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Dipl.-Ing. Marc Sven Trömner, PhD.
Entwurf der Methodik für die Ermittlung der merkantilen Wertminderung an einem Investitionsgut
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Tulisová
Návrh systému manažérstva uvoľnovania zamestnancov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Vanek
Návrh racionalizácie systému získavania a výberu zamestnancov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Videnová, PhD.
Návrh koncepcie integrovaného systému manažérstva
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Vinceová
Návrh pracovného prostredia na vybranom pracovisku podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Karol Volner
Zdokonalenie využitia nástrojov marketingového mixu v systéme podnikového manažérstva
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Zabadal
Návrh zdokonalenia motivačného systému v podniku
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Žitňanský
Návrh systému manažérstva podnikového vzdelávania
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Brigita Žundálková
Návrh opatrení na zdokonalenie systému pracovnej stimulácie v podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná