11. 7. 2020  22:34 Milota
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Identifikační číslo: 325
Univerzitní e-mail: peter.sakal [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty
     
Výuka     Projekty
     
     
Orgány     
Vedené práce
     
Konference
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Závěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Judita Ághová
Návrh využitia sieťovej analýzy pre udržateľnú výrobu v kontexte so spoločensky zodpovedným podnikaním v MONTEX-PRO, s.r.o. Nové Zámky
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Veronika Antolová
Návrh implementácie stratégie USZP v podniku MSM Holding, s.r.o. v kontexte Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Monika Babišová
Návrh využitia stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania - objektívnej stratégie udržateľného rozvoja v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Katarína Bachratá
Návrh opatrení na využívanie environmentálneho označovania výrobkov podľa normy ISO 14 020 v ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava v kontexte so stratégiou CSR
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marta Bejdáková
Návrhy na zefektívnenie fungovania stratégie spoločensky zodpovedného podnikania v slovenských priemyselných podnikoch
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Zuzana Borisová
Koncept HCS modelu 3E vs. Koncept Cost Benefit Analysis (CBA)
srpen 2012Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Zuzana Borisová
Návrh využitia metódy CBA pri hodnotení environmentálnych investícií v podniku ŽOS Trnava, a.s.
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Božeková, PhD.
Návrh tvorby stratégie a jej implementácie v BRUTO, s.r.o. Sereď
prosinec 2007Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucia Božiková, PhD.
Návrhy na zmiernenie dopadov externalizácie nákladov na ekonomiku TOPOS Tovarníky, a.s. v kontexte so stratégiou SZP
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Ľubomír Brestovanský
Návrh systému procesných opatrení na zlepšenie manažérstva kvality identifikačnými kartami procesov v organizácii OaBSE, a.s.
prosinec 2008
Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Ladislav Bulajcsík
Návrh využitia udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Lucia Burdová
Formovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Hana Cíferská
Návrh opatrení na vytvorenie systému environmentálneho spravodajstva v ŽOS Trnava, a.s.
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce je rozpracována
DisP
Autor: Mgr. Martin Császár
Strategický manažment v kontexte nového modelu podnikania pre 21. storočie založeného na stratégii "výhra-výhra"
květen 2021
Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Tomáš Cuninka
Analýza možností a návrh opatrení na zavedenie systému stratégie spoločensky zodpovedného podnikania v podniku SWEDWOOD SLOVAKIA, s.r.o., o.z. Majcichov
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Tomáš Cuninka
Využitie metódy AHP na určovanie cieľov strategických skupín v SZP podniku KIKA Nábytok Slovensko, s.r.o.
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Čubaň
Návrh systému poskytovania zamestnaneckých výhod s využitím Cafetéria systému
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Miroslav Daniš
Návrh systémových opatrení uplatnenia štvrtej priemyselnej revolúcie vo vybranej prevádzke v podniku Hella Slovakia Signal - Lighting s.r.o.
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Bc. Pavlína Drahošová
Návrh využitia udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Katarína Drieniková, PhD.
Návrh opatrení na zefektívnenie strategického riadenia podniku KONŠTRUKTA - Industry, a.s. Trenčín
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Drieniková, PhD.
Návrh strategických cieľov záujmových skupín v rámci navrhnutej stratégie CSR v spoločnosti KONŠTRUKTA - Industry, a.s.
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisP
Autor: Ing. Katarína Drieniková, PhD.
Návrh využitia analytického hierarchického procesu v stratégii spoločensky zodpovedného podnikania priemyselných podnikov
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Dominik Ďuriš
Návrh opatrení na zavedenie USZP v podniku SLK "ELEKTRO" s. r. o.
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Jana Ďurkovičová
Návrh optimalizácie využitia navety (mikrobusu) zakomponovaním požiadaviek na vyskladnenie vozidiel do tokov vozidiel v podniku GEFCO SLOVAKIA s.r.o. z výrobnej linky PCA Slovakia, s.r.o.
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisPAutor: Ing. Martin Fidler, PhD.
Návrh implementácie procesného manažmentu v softvérovej spoločnosti
červenec 2010Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Mária Frkalová
Návrh implementácie stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania vo firme Tatra Billing, a.s.
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Lucia Gajarská
Návrh odporúčaní pre stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania pre MSP na Slovensku
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Petra Galbová
Návrh opatrení na udržateľné stratégie spoločensky zodpovedného podnikania pre podnik Západoslovenská energetika, a.s.
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Petra Galbová
Návrh využitia softvéru Expert Choice pri strategickom rozhodovaní v priemyselných podnikoch v kontexte so stratégiou USZP
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Petra Galbová
Návrh využitia udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu podniku MATADOR Industries, a.s. v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Mikuláš Gavrilo
Návrh odporúčaní na využitie metodiky ZET v slovenských priemyselných podnikoch v kontexte s Národným programom kvality SR na roky 2013-2016
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Mikuláš Gavrilo
Návrh zavedenia USZP v podniku RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. v kontexte Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Ing. Mikuláš Gavrilo
Spoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na Slovensku
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce je nekompletníDP
Autor: Bc. Simona Golejová
Návrh a využitie udržateľnej marketingovej komunikačnej stratégie pri tvorbe imidžu ŽOS TRNAVA, a.s. v kontexte so stratégiou USZP
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jana Hajdinová
Návrh na optimalizáciu manažérskych procesov systému manažérstva kvality (SMK) v spoločnosti ZIPP Bratislava, spol. s r.o.
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Mária Halászová
Návrh konceptu udržateľnej marketingovej stratégie pri tvorbe pozitívneho imidžu v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v kontexte so stratégiou udržateľného SZP
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Mária Halászová
Návrh konceptu udržateľných systémových implikácií štvrtej priemyselnej revolúcie v priemyselných podnikoch Slovenskej republiky
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Ing. Mária Halászová
Návrh využitia udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. David Haluška
Návrh projektu budovania systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004 v podniku SONY Slovakia, spol. s r.o. Nitra
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Monika Hlavatá
Návrh zefektívnenia systému EMS v rámci IMS procesným prístupom v kontexte s udržateľnou stratégiou SZP v podniku TSS GRADE, a.s.
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
41.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Mgr. Janka Hokina
Návrh možností implementácie konceptu SZP v spoločnosti EKOM spol. s r.o. Piešťany
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
42.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Mgr. Janka Hokina
Návrh procesných opatrení na zvýšenie efektívnosti procesu zavádzania EVP v podniku FESTAP s.r.o. Bratislava
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Monika Holičárová
Návrh konceptu udržateľnej marketingovej stratégie pri tvorbe pozitívneho imidžu v spoločnosti Považská cementáreň, a.s.
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Dominika Hornáková
Návrh implementácie technológie mobilného recyklačného zariadenia pre udržateľné spracovanie stavebného odpadu v podniku SKLÁDKY a ODPADY s.r.o.
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Lucia Horská, PhD.
Návrh využitia metódy scenárov pri tvorbe stratégií v spoločnosti Heineken Slovensko, a.s.
prosinec 2007
Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Andrea Horváthová
Návrh využitia udržateľného strategického manažmentu v slovenských priemyselných podnikoch v kontexte nového modelu podnikania pre 21. storočie založenom na stratégii „výhra – výhra“
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
47.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Gabriela Hrdinová, PhD.
Analýza možností využitia a návrh systému spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) v podniku Chirana Progress, s.r.o. Piešťany
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Gabriela Hrdinová, PhD.
Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR)
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Gabriela Hrdinová, PhD.
Návrh systému procesných opatrení na zvýšenie efektívnosti riadiacej činnosti a motivácie v podniku Chirana - Dental, s.r.o.
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
50.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ján Januš
Návrhy odporučení na zavedenie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania (USZP) ako objektívnej stratégie pre MSP na Slovensku
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
51.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Iveta Juhásová
Návrh IMS v kontexte so stratégiou SZP v podniku Menert spol. s r.o. Šaľa
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce je nekompletníDisP
Autor: Ing. Veronika Kaiserová
Návrh flexibilného environmentálne orientovaného systému vyvážených ukazovateľov pre priemyselné podniky na Slovensku v kontexte s HCS modelom 3E
srpen 2013
Zobrazení závěrečné práce
53.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ingrida Kalmová
Návrhy využitia rastu udržateľnej produktivity na zvýšenie udržateľnej konkurencieschopnosti v spoločnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o. v kontexte s udržateľným SZP
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Mária Khandlová
Návrh súboru udržateľných opatrení na stabilizáciu ľudského kapitálu na trhu práce EÚ v podmienkach FREMACH TRNAVA, s.r.o.
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. František Kífer
Návrh projektu budovania systému environmentálneho manažérstva v podniku AGC Tatry, a.s.
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
56.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Erik Kocian
Návrh možností využitia udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu podniku Záhradná technika Šupa v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
57.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Erik Kocian
Návrh odporúčaní pre udržateľný dopyt spotrebiteľov o udržateľnú spotrebu v kontexte s koncepciou udržateľného SZP
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
58.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisPAutor: Ing. Marián Kortiš, PhD.
Analýza dopadov externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku a návrh odporúčaní na využitie udržateľného SZP pri ich riešení
srpen 2014
Zobrazení závěrečné práce
59.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marián Kortiš, PhD.
Návrh tvorby stratégie pre firmu TECHNEX-MONT, spol. s r.o. Trnava
prosinec 2008
Zobrazení závěrečné práce
60.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Boris Králik
Návrh plánu starostlivosti o kritické náhradné diely v 3. segmente v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
61.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Juraj Královič
Návrh konceptu udržateľnej stratégie uplatňovania absolventov VŠ technického smeru v praxi slovenských priemyselných podnikov s využitím online platformy
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
62.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Vladimír Krúpa
Návrh stratégie rozvoja AMON, Žilina
květen 2007
Zobrazení závěrečné práce
63.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Marek Kubovič, PhD.
Návrh metodiky manažmentu rizík v kontexte krízového riadenia v priemyselných podnikoch
září 2010
Zobrazení závěrečné práce
64.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Eva Kupcová
Analýza súčasného stavu a možností využívania stratégie CSR v malých a stredných podnikoch na Slovensku
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
65.
Závěrečná práce je nekompletní
BPAutor: Peter Kupec
Návrh opatrení na zlepšenie faktorov sociálneho prostredia v podniku TECHNOS, a.s. v kontexte so spoločensky zodpovedným podnikaním
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
66.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Katarína Labová
Návrh opatrení na zvýšenie úrovne motivácie a sociálneho programu vo firme FIMAD, s.r.o. Dulov
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
67.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ladislav Lebocz
Návrh IMS v kontexte so stratégiou SZP vo firme Herb-Pharma Sk, s.r.o. Veľké Ludince
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Roman Magál
Návrh procesných opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania EMS v podniku Emerson a.s.
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
69.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Matúš Majtán
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia spoločnosti Slovnaft Montáže a opravy, a.s.
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
70.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Ľubomír Mazák
Návrh opatrení na zavedenie strategického manažmentu vo firme BAAS, s.r.o. Beluša
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Peter Mazanovský
Návrh odporúčaní pre aplikáciu systémov: marketingu, spoločensky zodpovedného podnikania a udržateľného rozvoja pre MSP na Slovensku
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
72.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Soňa Mihalčínová
Návrh využívania softvéru Expert Choice pri strategickom rozhodovaní v kontexte so SZP v podniku ŽOS Trnava, a.s.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ľubica Miksádová
Návrh koncepcie stratégie v spoločnosti VUJE, a.s. prostredníctvom stratégie CSR
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Matej Mikuláš
Návrh opatrení na integráciu systému manažérstva BOZP do QMS a EMS v ALDY Trnava, a.s.
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
75.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Miroslava Mošková
Návrh opatrení na zavedenie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania v spoločnosti Baltyre, s.r.o. v kontexte Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Veronika Mošková
Návrh procesu formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti MATADOR Industries, a.s. v kontexte s udržateľným SZP
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
77.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisP
Autor: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Návrh metodiky hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií v rámci fungovania EMS v MSP SR
červenec 2010Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Tomáš Naňo, PhD.
Návrh procesných opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania IMS v SE-EBO, a.s.
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
79.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Tomáš Naňo, PhD.
Návrh využitia analytického hierarchického procesu v rizikovom strategickom manažmente priemyselných podnikov
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
80.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Tomáš Naňo, PhD.
Návrh využitia metódy AHP (analytický hierarchický proces) v rizikovom strategickom manažmente priemyselných podnikov
červenec 2013
Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Naňo, PhD.
Využitie AHP metódy pri rozhodovaní v environmentálne orientovanom rizikovom manažmente v podniku SE, a.s. Bratislava, závod EBO
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Zuzana Novotová
Návrh systémových implikácii spoločnosti TOWER AUTOMOTIVE, a.s. na 4.priemyselnú revolúciu a 5.civilizačný zlom v kontexte s UR a USZP
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
83.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Eduard Orth
Návrh udržateľných odporučení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v slovenských priemyselných podnikoch v 21. storočí na základe stratégie „výhra-výhra“
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Kristína Palšovičová
Návrh procesných opatrení na zvýšenie efektívnosti strategického riadenia v RENSTAV, spol. s r.o. Abrahám
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
85.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Jana Pastorková
Návrh využitia metódy AHP a softvéru Expert Choice na optimalizáciu strategických cieľov záujmových skupín v podniku EMERSON a.s., divízia BRANSON Nové Mesto nad Váhom
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
86.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Lenka Pechová
Návrh opatrení na prípravu personálu v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov v oblasti environmentálneho manažmentu v kontexte so stratégiou SZP (CSR)
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lenka Pechová
Návrh rozvoja konceptu udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o.
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
88.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Michaela Petríková
Návrh využitia udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
89.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jana Petrušová
Návrh procesných opatrení na zdokonalenie fungovania IMS v Swedwood Slovakia, s.r.o., odštepný závod Spartan Trnava
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
90.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Peter Pilch
Návrh využitia udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu podniku Slovenské elektrárne, a.s. v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
91.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Ľubomíra Porubčanová
Návrh procesných opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania BOZP v IMS v podniku Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. Dubnica nad Váhom
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
92.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Radoský
Návrhy odporučení na udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie ako objektívnej stratégie podnikania pre MSP na Slovensku
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
93.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisPAutor: Ing. Vladimír Rašla, PhD.
Návrh systému plánovania ako súčasti stratégie krízového manažmentu pre efektívnejšie riadenie environmentálnych krízových situácií v priemyselných podnikoch
říjen 2010
Zobrazení závěrečné práce
94.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ivana Rauchová
Návrh systému udržateľnej marketingovej stratégie pri tvorbe pozitívneho imidžu Ecofil, spol. s r. o., v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
95.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivana Rauchová
Návrhy využitia metódy AHP pre určenie kompetenčného profilu manažéra podniku MIKROMAT spol. s r.o.
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Richard Seidl
Návrh projektu budovania systému environmentálneho manažérstva v podniku Chirana-Dental, s.r.o. Piešťany
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
97.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Branislav Sekera, PhD.
Využitie exaktných metód v EMS priemyselných podnikov
únor 2010Zobrazení závěrečné práce
98.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lukáš Schiffel
Návrh aplikácie udržateľného manažmentu ľudských zdrojov v podniku Nestlé Slovensko s.r.o. v kontexte vytvárania udržateľných zdieľaných hodnôt
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
99.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matúš Schiffel
Návrh využitia metódy AHP pre určenie kompetenčného profilu manažéra podniku PCA Slovakia, s.r.o. v kontexte UR a USZP
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
100.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Janka Skalošová
Návrh opatrení pri zavádzaní EMS v podniku ONERTEX s.r.o. pomocou metód projektového plánovania
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
101.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Ondrej Slovák
Návrh možností zapájania stakeholderov do strategického rozhodovania v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (USZP) vo firme KERKOSAND spol. s r.o.
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Miroslava Sokolová, PhD.
Návrh metodiky tvorby personálnej stratégie pre malé a stredné podniky, v kontexte stratégie spoločensky zodpovedného podnikania, v podmienkach podnikovej praxe SR a ČR
červenec 2010Zobrazení závěrečné práce
103.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Karin Stankovičová
Návrh využitia metódy AHP a softvéru ECh v strategickom rozhodovaní spotrebiteľov SR pri udržateľnom výbere spotrebného tovaru (na príklade automatickej práčky so sušičkou)
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ľuboš Stržinek
Návrh využitia vybraných metód pri tvorbe strategických podnikateľských cieľov v sekcii údržby SE, a.s.
prosinec 2007
Zobrazení závěrečné práce
105.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisP
Autor: Ing. Marek Syč, PhD.
Využitie exaktných metód pri projektovom plánovaní
září 2012
Zobrazení závěrečné práce
106.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Jaroslav Šamudovský
Návrh implementácie IMS v kontexte so stratégiou CSR v podniku Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Vojany
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
107.
Závěrečná práce je rozpracována
DisP
Autor: Ing. Marek Šarmír
Aplikácia konceptu P2P v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
108.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marek Šarmír
Návrh konceptu udržateľnej stratégie spoločnosti poskytujúcej P2P
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Adriana Šišajová
Návrhy odporučení na riešenie problému dopadov externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
110.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Dušan Škultéty
Návrh tvorby stratégie a jej implementácie v podniku Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. v kontexte so SZP
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
111.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Mgr. Martina Škyrtová Bergelová
Trvalo udržateľný rozvoj (TUR) - stratégia pre MSP na Slovensku
říjen 2011Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Mgr. Martina Škyrtová Bergelová
Trvalo udržateľný rozvoj (TUR) - stratégia pre MSP na Slovensku
září 2011Zobrazení závěrečné práce
113.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Ľubomír Šmida, PhD.
Návrh tvorby systému udržateľných zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
114.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ľubomír Šmida, PhD.
Príspevok (k vízii) spoločensky užitočného a zodpovedného podnikania mkem, spol. s r.o. v kontexte udržateľného rozvoja
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
115.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Jaroslav Šmíd, PhD.
Strategický význam budovania klastrov pre rozvoj MSP na Slovensku
září 2011
Zobrazení závěrečné práce
116.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Karol Šperka
Návrh opatrení na udržateľnú výrobu v podniku TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
117.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Ivan Štefánik
Návrh opatrení na zavedenie stratégie spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) v podniku OSRAM Slovakia, a.s. Nové Zámky
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
118.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Peter Štiavnický, PhD.
Návrh konceptu novej generácie modelovania organizačných sytémov
červenec 2010
Zobrazení závěrečné práce
119.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisPAutor: Ing. Monika Šujaková, PhD.
Návrh a využitie udržateľnej marketingovej komunikačnej stratégie pri tvorbe imidžu priemyselných podnikov na Slovensku
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
120.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Monika Šujaková, PhD.
Návrh využitia metódy AHP pre určenie kompetenčného profilu pracovníka UPIM MTF STU Trnava
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
121.Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Monika Šujaková, PhD.
Návrh využitia udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
122.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Eva Šupová
Návrh stratégie efektívneho využitia skladových priestorov vo firme ŠUPA Marián, Veľké Kostoľany procesným prístupom
květen 2007
Zobrazení závěrečné práce
123.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ondrej Šurina
Návrh opatrení na spracovanie personálnej stratégie ŽOS Trnava, a.s.
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
124.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Anton Švanda
Návrh konceptu udržateľnej stratégie systému náboru kvalifikovanej pracovnej sily v podniku BROVEDANI Slovakia, s.r.o.
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
125.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Nasťa Švončinárová
Návrh procesných opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania EMS v podniku ŽOS Trnava, a.s.
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
126.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Michaela Tokárová
Návrh využitia udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu podniku Železiarne Podbrezová a.s. (v kontexte so SZP)
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
127.
Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Michaela Tokárová
Návrh využitia udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
září 2015
Zobrazení závěrečné práce
128.
Závěrečná práce je nekompletní
DPAutor: Bc. Ľubomir Vojvoda
Návrh na zavedenie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania v podniku SAMTEK, spol. s r.o. v kontexte Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
129.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Natália Vraňaková
Návrhy odporučení pre zvyšovanie dopytu spotrebiteľov o výrobky spoločensky zodpovedných podnikov
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
130.
Závěrečná práce je odevzdánaBP
Autor: Michal Vyskoč
Návrh opatrení na zvýšenie synergie rôznych generácií zamestnancov spoločnosti VUJE, a.s.
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
131.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Juraj Záturecký
Návrh implementácie systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISO 27003) v ŽOS Zvolen, a.s. a jeho integrácia do IMS v kontexte s udržateľnou stratégiou SZP
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
132.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Juraj Záturecký
Návrh opatrení hodnotenia ekonomickej efektívnosti fungovania EMS pomocou metódy CBA v ŽOS Zvolen, a.s. v kontexte so SZP
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
133.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Alexander Žažo
Návrhy odporučení na využitie udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania (USZP)
květen 2014Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisP
Disertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována