Jun 19, 2019   1:14 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Gabriel Čík, CSc.
Identification number: 3272
University e-mail: gabriel.cik [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD. - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Baňasová
Vplyv cestnej dopravy na imisnú situáciu veľkých miest
May 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Bezek
Project of optimal chimney stack height of the city heating plant and determination of its influence on the transmission and dispersion of selected pollutants in the air depending on the type of combustion fuel
May 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Brezovická
Využitie nespaľovacích technológií na zneškodnenie odpadov PCB v Slovenskej republike
May 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Brezovická
Zmena palivovej základne teplárne a jej vplyv na životné prostredie
May 2010Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Černák
Využitie fotodynamického efektu v ochrane biologicky kontaminovaného prostredia
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Ivančíková
Dioxíny v životnom prostredí
May 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jana Jokrllová, PhD.
Redukcia emisií skleníkového plynu - CO2
August 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jana Jokrllová, PhD.
Redukcia emisií skleníkového plynu - CO2
August 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Jokrllová, PhD.
Vplyv novej technologickej prevádzky na koncentráciu znečisťujúcej látky životného prostredia
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Kotúčová
Atmosférické polycyklické aromatické uhľovodíky v životnom prostredí
May 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fotokatalytický rozklad organických látok na tuhých polovodičoch a mikroorganizmoch
May 2007Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miroslava Smolinská, PhD.
Štúdium vplyvu fotodynamického efektu na inhibíciu rastu mikroorganizmov
August 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Miroslava Smolinská, PhD.
Štúdium vplyvu fotodynamického efektu na inhibíciu rastu mikroorganizmov
August 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Sucháňová
Chlórované fenoly v životnom prostredí
May 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Ševčík, PhD.
Fotokatalytický rozklad organických zlúčenín hydroxylovými radikálmi na tuhých polovodičoch
September 2009Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Matúš Tabiš
Posúdenie vybranej prevádzky z hľadiska závažných priemyselných havárií a modelovanie prenosu a rozptylu vybranej znečisťujúcej látky v prípade mimoriadnej situácie
May 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Alžbeta Takáčová, PhD.
Proces degradácie priemyselných odpadových produktov s využitím trofickej úrovne primárneho producenta (rias)
August 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Alžbeta Takáčová, PhD.
Využitie odpadových produktov ako obnoviteľného zdroja energie
August 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Vlna
Príprava a vlastnosti kompozitného fotokatalyzátora tuhý nosič - organické farbivo pre BAT environmentálne technológie
May 2008Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Zrubák
Vplyv tlačiarenskej techniky na tvorbu prchavých emisií
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress