Jul 11, 2020   10:36 p.m. Milota
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Identification number: 32742
University e-mail: qharangozo [at] stuba.sk
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

     
     
Final thesis     Projects
     
Publications
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Brandysová
Analýza rizík pri sústružení a kalení ložiskových krúžkov
May 2015
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Brandysová
Hodnotenie rizika pri obsluhe kovoobrábacieho stroja
May 2013
Displaying the final thesis
3.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Róbert Bredschneider
Bezpečnosť práce pri likvidácii azbestu
May 2013
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Čičková
Pôsobenie tepelného toku na termickú degradáciu elektrických káblov
May 2013
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mária Draxlerová
Vplyv retardérov na iniciáciu horenia tuhých materiálov
May 2013Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Ešek
Bezpečnosť a ochrana zdravia vo vybranom školskom zariadení
May 2014
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Soňa Gerincová
Tepelný tok a spôsoby jeho merania
June 2012
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Gerincová
Vplyv tepelného toku na zápalnosť doskových materiálov v závislosti od hrúbky
May 2014
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Golej
Požiadavky na skladovanie horľavých látok v podnikoch
June 2010
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Halenárová
Komplexný audit BOZP vo vybraných stavebných objektoch
May 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Magdaléna Hollá
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školskej odbornej dielni
May 2013
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Hrdeková
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vysokozdvižných plošinách
May 2014Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Hrdeková
Bezpečnostný audit vo vybranom podniku
May 2016
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Kadlecová
Bezpečnosť pri práci na vysokozdvižných plošinách
May 2015
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Kalužová
Audit bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vybranom podniku
May 2014
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Kozáková
Analýza pracovných rizík v zlievarenskom podniku
May 2014
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mária Krajčovičová
Bezpečnosť zvárača pri práci vo výškach
May 2014
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Králik
Posúdenie stavu bezpečnosti vybraných typov elektrocentrál
May 2015
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Královičová
Štúdium vplyvu tepelného toku na zápalnosť priemyselných prachov
May 2013
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Igor Kravárik
Vplyv tepelného toku na tepelnú odolnosť intumescentného náteru
June 2012
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Renáta Kutláková
Hodnotenie rizík vyplývajúcich z pracovných procesov na danom pracovisku
May 2017
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Ludrovanová
Analýza vzniku možných mimoriadnych udalostí vo vybranom regióne
May 2016
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Lužáková
Komplexné posúdenie bezpečnosti pri výrobe dverí ADLO
June 2012
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Matuščin
Posúdenie bezpečnosti práce zvárača vo vybranom podniku
May 2016
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Menčík, PhD.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v banskej činnosti
May 2013Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Štefan Mišanek
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri prácach vo výškach
May 2013Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristián Molnár
Vplyv spôsobu aplikácie intumescenčného náteru na tepelnú degradáciu elektrických káblov
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Nechalová
Analýza bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární
May 2016
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Darina Oborilová
Vplyv tepelného toku na zápalnosť doskových materiálov
May 2015Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Denisa Pangrácová
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v poľnohospodárstve
May 2014
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Denisa Pangrácová
Hodnotenie nebezpečenstiev a rizík vyplývajúcich z pracovných činností vo firme KOVO spol. s.r.o.
May 2016
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adriana Patvarošová
Bezpečnosť hydraulických lisovacích zariadení
May 2013
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dominika Pechová
Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov na základných školách
May 2015Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Pechová
Zefektívnenie procesu výučby bezpečnosti práce na základných školách
May 2017
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Petrlová
Analýza rizík vo vybranom podniku
May 2017Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Zuzana Petrlová
Bezpečnosť pri práci vo výškach
May 2015
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Posová
Analýza rizík pracovných činností elektrikára v spoločnosti Holcim Slovensko a.s.
May 2015
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Szabová
Komplexné posúdenie úrovne bezpečnosti v odbore Mechanik špecialista automobilovej výroby
May 2013Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Števík
Štúdium reakcií penového polystyrénu na pôsobenie tepelného toku
May 2014
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denisa Šúreková
Bezpečné pracovné postupy pri práci v dielni
May 2016
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Roman Tomko
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na VN a VVN
May 2014Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Roman Tomko
Bezpečnosť práce pri montáži a demontáži elektrických meracích súprav
May 2016
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Klaudia Uváčiková
Analýza rizík pracovných činností mechanikov na vybraných zariadeniach
May 2015
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Zemanová
Analýza rizík pri výrobnom procese tepelných čerpadiel
May 2015
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Žemlová
Hluk pri práci v zváračskej dielni a jeho následky
June 2012
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Žemlová
Prach, ako jeden z rizikových faktorov vyskytujúcich sa v poľnohospodárstve
May 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jessica Žišková
Nové povinnosti pre zamestnávateľov vyplývajúce zo zmien legislatívy pre oblasť BOZP
May 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress