Oct 18, 2019   5:17 p.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
Identification number: 3277
University e-mail: pavol.daucik [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD. - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Imrich Árkai
Spracovanie opotrebovaných olejov a olejových emulzií
September 2010Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Čeppan
Skupinové zloženie asfaltov. Stanovenie reprodukovateľnosti separácie
May 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Česáková
Odpady z kyslej rafinácie olejov
May 2017Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Ďurčová
Extraction of petroleum components from bitumen sands
May 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kinga Hagarová Berkešová
Implementácia európskych, medzinárodných noriem hodnotenia cestných asfaltov a asfaltových zmesí do sústavy slovenských noriem
May 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lucia Hrušková, PhD.
Použitie gumovej drviny ako modifikátora asfaltových zmesí.
July 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Kiselová
Hodnotenie priľnavosti asfaltu ku kamenivám rôzneho typu
May 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Kiselová
Vplyv veľkosti častíc gumovej drviny na homogenitu v asfaltových zmesiach
May 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Kurinecová
Nizkoteplotné vlastnosti motorových náft obsahujúcich estery mastných kyselín
May 2007Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Medviďová
Vplyv prísad a zloženia motorovej nafty na nízkoteplotné vlastnosti v parametroch triedy F
May 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bronislav Novák
Stanovenie vody v ropných produktoch
February 2008Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Burensaikhan Oyuntulga
Sledovanie obsahu vody v sústave motorová nafta - biozložka - voda.
May 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Paál
Sledovanie obsahu vody v dvojfázovej sústave systému benzín-voda.
May 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Helen Papamiltiadous
Vplyv obsahu prísad, vody a biozložiek na kvalitatívne parametre palív.
June 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Barbara Patassy
Hodnotenie polymérmi modifikovaných asfaltov normovanými skúškami
May 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gréta Rievajová
Separácia uhľovodíkov kvapalinovou chromatografiou
May 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Rosevák
Analýza vzoriek kyslých smôl
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Sluvková
Analysis and determination of properties of transesterification products of Camelina sativa oil
May 2019Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Sluvková
Vplyv zvyšku rozpúšťadla na vlastnosti spojiva po jeho extrakcii z asfaltových zmesí
May 2017Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Stanko
Kvalita motorových náft. Určenie opakovateľnost vybraných metód .
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Zdenka Tadialová
Stabilita biopalív pni skladovaní za modelovaných podmienok.
September 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Valachovičová
Optimalizácia kvalitatívneho stanovenia zložiek čiernouhoľného dechtu a jeho frakcií
May 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klaudia Velebná, PhD.
Stanovenie zložiek v dvojfázovom systéme benzín-voda
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress