21. 11. 2019  8:32 Elvíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
Identifikačné číslo: 3277
Univerzitný e-mail: pavol.daucik [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Imrich Árkai
Spracovanie opotrebovaných olejov a olejových emulzií
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Čeppan
Skupinové zloženie asfaltov. Stanovenie reprodukovateľnosti separácie
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Česáková
Odpady z kyslej rafinácie olejov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Ďurčová
Extrakcia ropných zložiek z bitúmenových pieskov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kinga Hagarová Berkešová
Implementácia európskych, medzinárodných noriem hodnotenia cestných asfaltov a asfaltových zmesí do sústavy slovenských noriem
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lucia Hrušková, PhD.
Použitie gumovej drviny ako modifikátora asfaltových zmesí.
júl 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Kiselová
Hodnotenie priľnavosti asfaltu ku kamenivám rôzneho typu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Kiselová
Vplyv veľkosti častíc gumovej drviny na homogenitu v asfaltových zmesiach
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Kurinecová
Nizkoteplotné vlastnosti motorových náft obsahujúcich estery mastných kyselín
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Medviďová
Vplyv prísad a zloženia motorovej nafty na nízkoteplotné vlastnosti v parametroch triedy F
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Bronislav Novák
Stanovenie vody v ropných produktoch
február 2008Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Burensaikhan Oyuntulga
Sledovanie obsahu vody v sústave motorová nafta - biozložka - voda.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Paál
Sledovanie obsahu vody v dvojfázovej sústave systému benzín-voda.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Helen Papamiltiadous
Vplyv obsahu prísad, vody a biozložiek na kvalitatívne parametre palív.
jún 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Barbara Patassy
Hodnotenie polymérmi modifikovaných asfaltov normovanými skúškami
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Gréta Rievajová
Separácia uhľovodíkov kvapalinovou chromatografiou
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Rosevák
Analýza vzoriek kyslých smôl
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Sluvková
Analýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie laničníkového oleja
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Sluvková
Vplyv zvyšku rozpúšťadla na vlastnosti spojiva po jeho extrakcii z asfaltových zmesí
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Stanko
Kvalita motorových náft. Určenie opakovateľnost vybraných metód .
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Zdenka Tadialová
Stabilita biopalív pni skladovaní za modelovaných podmienok.
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Valachovičová
Optimalizácia kvalitatívneho stanovenia zložiek čiernouhoľného dechtu a jeho frakcií
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klaudia Velebná, PhD.
Stanovenie zložiek v dvojfázovom systéme benzín-voda
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná