Oct 21, 2020   4:31 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Identification number: 3289
University e-mail: qvaligura [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

     
Publications
     
     
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisUntil
Details
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Anna Antoličová
Meďnaté komplexy s chelátujúcimi ligandmi imínového typu pre štúdium biologickej aktivity
May 2015Displaying the final thesis
2.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Paula Bednárová
Príprava komplexov železa s aminokyselinami
May 2015
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Böhmová
Príprava a vlastnosti salicylátomeďnatých komplexov s niektorými bioaktívnymi ligandami
May 2007
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Drexlerová
Komplexy železa s aminokyselinami v biomineralizačných procesoch
May 2015
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Hrindová
Komplexy s očakávanou SOD mimetickou aktivitou – príprava a vlastnosti
May 2014
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Hrindová
Príprava a vlastnosti komplexov s očakávanou SOD aktivitou
May 2016
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Katarína Jahodníková
Meďnaté komplexy s chelátujúcimi ligandmi amino-imínového typu pre štúdium SOD mimetickej aktivity
May 2015
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Jokrllová, PhD.
Príprava, vlastnosti salicylátomangánatých komplexov pre modelovanie metaloenzymatickej aktivity
May 2010Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Flóra Jozefíková
Príprava a vlastnosti nitrosalicylátomeďnatých komplexov s 2-substituovanými derivátmi pyridínu ako ligandmi
May 2015
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Flóra Jozefíková
Vlastnosti salicylátomeďnatých komplexov s chelátujúcimi derivátmi pyridínu ako ligandmi
May 2017
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Kompišová
Príprava a vlastnosti metoxysalicylátomeďnatých komplexov s rôznymi dusíkatými ligandami
May 2009
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Jana Medvecká, PhD.
Štúdium prípravy a vlastnosti meďnatých komplexov s ligandami potenciálnej biologickej aktivity
September 2012Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Oravcová
Príprava a vlastnosti karboxylátomeďnatých komplexov \\s 2-(2-hydroxoetyl)pyridínom
May 2010
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.
Komplexy SOD mimetickej aktivity v tuhom stave a v roztokoch.
August 2015Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.
Metylsalicylátomeďnaté a metoxysalicylátomeďnaté komplexy s vybratými N-donorovými ligandmi
May 2011
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.
Príprava a vlastnosti metylsalicylátomeďnatých komplexov s niektorými biologicky aktívnymi dusíkatými ligandami
May 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Barbora Rajničová
Príprava a vlastnosti salicylátomeďnatých komplexov pre modelovanie SOD aktivity
May 2010Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Barbora Rajničová
Vlastnosti vybratých salicylátomeďnatých komplexov s chelátujúcimi dusíkatými ligandami
May 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Repická, PhD.
Vzťah medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami komplexov s bioaktívnymi ligandmi
November 2010
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ivana Rosiarová
Príprava a vlastnosti karboxylátomeďnatých komplexov s 2-metylaminpyridínom
May 2010Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karol Szórád
Príprava halogénsalicylátomeďnatých komplexov s niektorými dusíkatými ligandami
May 2011
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Karol Szórád
Príprava meďnatých komplexov s rôznymi halogénsalicyláto ligandami a štúdium ich vlastností
May 2009
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Vaisová
Vlastnosti karboxylátomeďnatých komplexov s ligandami modifikujúcimi vzájomné interakcie komplexných častíc
May 2016
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Vaseková
Komplexy železa ako prekurzory v biomineralizačných procesoch
May 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Vasková, PhD.
Príprava a vlastnosti meďnatých komplexov s potenciálnymi bioaktívnymi ligandami
September 2009
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress