26. 10. 2020  20:08 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Identifikačné číslo: 3289
Univerzitný e-mail: qvaligura [at] stuba.sk
 

Kontakty          Orgány     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Komplexy železa s aminokyselinami v biomineralizačných procesoch
Autor:
Ing. Dana Drexlerová
Pracovisko:
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Oponent:Ing. Kristína Tatár, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Komplexy železa s aminokyselinami v biomineralizačných procesoch
Abstrakt:
Predložená práca je v teoretickej časti zameraná na význam železa ako esenciálneho prvku v živých organizmoch., Uvádza schopnosť železa tvoriť komplexy a zameriava sa na biologické aspekty takýchto komplexov. Analyzuje ich funkciu v štandarných stavoch organizmu až po patologické stavy a ich súvislosti s rôznymi ochoreniami. Na základe poznatkov z literatúry sa práca zameriava na komplexy železa(II) s aminokyselinami, ich možné zloženie, zistenú štruktúru a s tým súvisiace vlastnosti. Experimentálna časť sa sústreďuje na priebeh reakcií železnatých komplexov s aminokyselinami - glycínom histidínom a serínom. Pri práci sa použili zvolené experimentálne podmienky, ktoré mali zamedziť priebehu nežiadúcich procesov. Základným cieľom práce bolo preskúmať vplyv podmienok syntézy (zmena koncentrácií reaktantov a doby reakcie) na zloženie produktov. Vo výsledkoch a diskusii sa analyzujú dosiahnuté výsledky a v záveroch práce sa konštatuje, že charakter produktov sa výrazne stal reprodukovateľným pri znížení teploty reakcie a zjednotením reakčnej doby. Zloženie síce do určitej miery závisí od druhu použitej aminokyseliny, ale rozdiely sú oproti predchádzajúcim experimentom menšie. V prípade použitia glycínu sa pozoroval vznik [Fe(glyH)2(H2O)4][Fe(H2O)6](SO4)2, alebo komplexu {[Fe (H2O)4][Fe(-glyH)2(H2O)2(SO4)2]}n. V prípade použitia serínu a histidínu sa pozoroval vznik podobných produktov ale na jednoznačné potvrdenie ešte nebolo získaných dostatok údajov.
Kľúčové slová:
aminokyseliny, reakcie Fe s aminokyselinami, príprava komplexov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene