26. 10. 2020  19:44 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Identifikačné číslo: 3289
Univerzitný e-mail: qvaligura [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

     
Publikácie
     
     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vlastnosti salicylátomeďnatých komplexov s chelátujúcimi derivátmi pyridínu ako ligandmi
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vlastnosti salicylátomeďnatých komplexov s chelátujúcimi derivátmi pyridínu ako ligandmi
Abstrakt:
Meď je jedným z najdôležitejších stopových prvkov v živých organizmoch. Jej esencialita pre človeka spočíva v rôznorodých funkciách metaloproteínov a enzýmov, medzi ktorými dominuje Cu,Zn superoxiddismutáza ako ochranný metaloenzým. Príprava meďnatých komplexov s predpokladanou SOD mimetickou aktivitou má preto veľký význam. Táto aktivita komplexov je ovplyvnená ich štruktúrou a vlastnosťami naviazaných ligandov. Táto diplomová práca je zameraná predovšetkým na prípravu a vlastnosti 5-nitrosalicylátomeďnatých a 3,5-dinitrosalicylátomeďnatých komplexov s chelátujúcimi derivátmi pyridínu a to konkrétne s 2-(2-aminoetyl)pyridínom, 2-(aminometyl)pyridínom a 2-pyridínmetanolom, ktoré by mohli vykazovať SOD mimetickú aktivitu. Vybraté 2-substitouvané chelátotvorné deriváty pyridínu so svojim aromatickým charakterom by mohli stabilizovať interakciu CuII-O2–-. Od vybratých kyselín sa očakáva poskytnutie viac rozpustných komplexov, ktoré favorizujú geometricé zmeny, čo je esenciálne v prípade SOD mimetika. V práci sa tiež skúmal vplyv modifikácie reakčných podmienok na vniknuté komplexy. Všetky produkty boli charakterizované elementárnou analýzou, IR spektroskopiou, v niektorých prípadoch sa uskutočnila aj analýza EPR spektroskopiou a RTG štruktúrnou analýzou. S ligandom 2-(2-aminoetyl)pyridín sme získali štyri koordinačné zlúčeniny, v ktorých bola stechiometria Cu : 2-aepy = 1 : 1. Pre dimérny komplex [Cu2(3,5-DNSal)2(2-aepy)2]•2H2O bola vyriešená aj štruktúra a málo obvyklá existencia dianiónu bola zistená. Navyše dianión kyseliny 3,5-dinitrosalicylovej zapája do koordinácie aj jednu -NO2 skupinu. Pri práci s 2-(aminometyl)pyridínom sme dostali dva nové meďnaté komplexy a v prípade komplexu so stechiometriou Cu : (3,5-DNsal)- : L = 1 : 2 : 2 sme zistili uprednostňovanie monodentátného viazania aniónového ligandu prostredíctvom kyslíka fenolovej skupniny. V prípade 2-pyridínmetanolu okrem komplexov sa pozoroval aj vznik organických solí s 2-(hydroxymetyl)pyridínium.
Kľúčové slová:
nitrosalicylátomeďnaté komplexy, 2-(2-aminoetyl)pyridín, 2-pyridínmetanol, 2-(aminometyl)pyridín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene