26. 10. 2020  20:05 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Identifikačné číslo: 3289
Univerzitný e-mail: qvaligura [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty               
Vedené práce
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Príprava, vlastnosti salicylátomangánatých komplexov pre modelovanie metaloenzymatickej aktivity
Autor:
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Vedúci práce:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Príprava, vlastnosti salicylátomangánatých komplexov pre modelovanie metaloenzymatickej aktivity
Abstrakt:Štúdiu mangánatých komplexov sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť, pretože mangán má významnú úlohu v biosystémoch. Je súčasťou superoxiddismutázy, fotosystému II, peroxidáz, kataláz. Vo všetkých sa využíva schopnosť mangánu podieľať sa na redox dejoch prostredníctvom vratných zmien MnII na MnIII (prípadne aj MnIV). Pravdepodobne najznámejším metaloenzýmom mangánu je mangán obsahujúca superoxiddismutáza (MnSOD), ktorá je prítomná aj v mitochondriách ľudských buniek. Superoxiddismutázy zohrávajú významnú úlohu pri ochrane organizmu voči voľným radikálom, ktoré spôsobujú rôzne choroby alebo sú prítomné ako súčasť chorobných biochemických procesov. Štúdium komplexných zlúčenín mangánu už v minulosti ukázalo, že niektoré komplexy môžu vykazovať okrem SOD aktivity aj aktivitu katalázy (katalytického odstraňovania peroxidu vodíka). Na základe týchto poznatkov sme začali študovať komplexné zlúčeniny mangánu s bipyridínom a fenantrolínom ako potenciálne modelové zlúčeniny metaloenzýmov mangánu. Táto práca je zameraná na štúdium prípravy 3,5-dinitrosalicylátomangánatých a 5-nitrosalicylátomangánatých komplexov s bipyridínom a fenantrolínom ako dusíkatými chelátujúcimi ligandami. Poznatky z literatúry ukazujú, že komplexy s dusíkatými chelátujúcimi ligandami vykazujú SOD-mimetickú, prípadne kataláza-mimetickú aktivitu. Pripravené komplexy boli podrobené skúmaniu nepriamym metódam ako sú infračervené spektrá a elementárna analýza. V niektorých prípadoch boli zlúčeniny podrobené štruktúrnej analýze. S kyselinou 3,5-dinitrosalicylovou a bipyridínom boli pripravené a charakterizované komplexy Mn{(NO2)2salH}2(bipy)2, Mn{(NO2)2salH}2(bipy)2, s fenantrolínom sme získali Mn{(NO2)2salH}(phen)2Cl. S kyselinou 5-nitrosalicylovou a bipyridínom sme pripravili Mn{(NO2)salH}(bipy)2Cl.{(NO2)salH2}, Mn{(NO2)salH}2(bipy)2, [Mn{(NO2)salH}2(bipy)]n. S fenantrolínom sme pripravili Mn{(NO2)salH}2(phen)2.3H2O, [Mn{(NO2)salH}2(phen)]n, Mn{(NO2)salH}2(phen)2. Zlúčeniny [Mn{(NO2)2salH}(bipy)2(H2O)].{(NO2)2salH}, [Mn{(NO2)2salH}(phen)2(H2O)].{(NO2)2salH} a [Mn(phen)2(H2O)Cl].{(NO2)2salH}.2H2O boli charakterizované aj štruktúrnou analýzou.
Kľúčové slová:
Mangán, Salicylátokomplexy, SOD, SOD-mimetiká

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene