26. 10. 2020  19:14 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Identifikačné číslo: 3289
Univerzitný e-mail: qvaligura [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Príprava a vlastnosti metylsalicylátomeďnatých komplexov s niektorými biologicky aktívnymi dusíkatými ligandami
Autor:
Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Príprava a vlastnosti metylsalicylátomeďnatých komplexov s niektorými biologicky aktívnymi dusíkatými ligandami
Abstrakt:V oblasti anorganickej chémie štúdium koordinačných zlúčenín posúva stále viac k praktickým aplikáciam v rôznych odboroch. Jednou z rapídne sa rozvíjajúcich oblastí je aj bioanorganická chémia a v nej skúmanie biologickej aktivity organických látok v prítomnosti kovových iónov. Na Oddelení anorganickej chémie FCHPT STU sa výskum orientuje na prípravu karboxylátomeďnatých komplexov s rôznymi dusíkatými ligandami. V skupine kde bola vypracovaná aj táto práca sa pozornosť venuje aj substituovaným salicylátom. Aj táto práca sa zaoberá prípravou 3-, 4- a 5-metylsalicylátokomplexov medi a ich vlastnosťami. Práca obsahuje štyri základné časti. V úvode a teoretickej časti práce sa venuje pozornosť biologickej aktivite použitých ligandov a komplexov, prehľadu ich štruktúr, metódam skúmania a výberu objektov. V experimentálnej časti je opísaná príprava a vlastnosti niekoľkých metylsalicylátomeďnatých, ako aj hydroxo-metylsalicylátomeďnatých komplexov s rôznymi dusíkatými ligandami. Diskusia analyzuje dosiahnuté výsledky -- zloženie a vlastnosti pripravených produktov. V závere sú zhrnuté dosiahnuté výsledky. Príprava látok za zvolených podmienok viedla okrem 3-metylsalicylátu meďnatého k vzniku hydroxokomplexov. Podobne aj v prípade prípravy komplexov s dusíkatými ligandami (dietylnikotínamid, nikotínamid, N-metylnikotínamid, kofeín 2-, 3- a 4-pyridylkarbinol) sa v niektorých prípadoch pozoroval vznik hydroxokomplexov a možno konštatovať, že voda a etanol ako zmesné rozpúšťadlo je len v niektorých prípadoch vhodná na prípravu požadovaných komplexov. Všetky komplexy (viac než 30) boli charakterizované elementárnou analýzou a spektrálnymi metódami (elektrónové a infračervené spektrá).
Kľúčové slová:
dusíkaté ligandy, Metylsalicylátomeďnaté komplexy, príprava a vlastnosti


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene