26. 10. 2020  19:00 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Identifikačné číslo: 3289
Univerzitný e-mail: qvaligura [at] stuba.sk
 

Kontakty     Publikácie
     
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Príprava meďnatých komplexov s rôznymi halogénsalicyláto ligandami a štúdium ich vlastností
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Preparation of Copper(II) Complexes with Different Halogenosalicylato Ligands and Their Properties Study
Abstrakt:
The study of model systems of biologically active organic compounds is an actual trend in the bioinorganic chemistry, that helps in better understanding of the processes taking place in the nature. Research at Department of Inorganic Chemistry of STU is -- in addition to some other topics -- focused on preparation of carboxylatocopper(II) complexes. One of the research team is studying differently substituted salicylates. This work is presenting the preparation and study of 4-chloro-, 5-chloro-, 5-bromo- 3,5-dichloro-, 3,5-dibromo-, 3,5-diiodo-salicylates of copper(II). Besides these, so called, basic halogenosalicylates, the preparations and characterizations of some complexes with nitrogen containing ligands (nicotinamide, N,N-diethylnicotinamide and ronicol) were studied as well. The influence of different reaction condition on the products composition and properties were studied, with the aim to find the best method for preparation of sufficiently pure products. The formation of hydroxo-halogenosalicylato complexes of copper(II) were observed in all systems with exception of 3,5-dibromosalicylato one. Similarly, the hydroxocomplexes were obtained from the systems in presence of nitrogen containing ligands and again with only one exception -- the formation of diaqua-bis(N,N-diethylnicotinamide)bis(4-chlorosalicylato)copper(II) complex. The obtained results have proven that the product composition highly depends on the reactant concentration in reaction mixtures. However, using ethanol as solvent has caused the formation of new and rarely studied hydroxocomplexes in great number of systems.
Kľúčové slová:Preparation and Properties, Nitrogen Containing Ligands, Halogenosalicylatocopper(II) Complexes


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene