26. 10. 2020  19:29 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Identifikačné číslo: 3289
Univerzitný e-mail: qvaligura [at] stuba.sk
 

Kontakty     Publikácie
     
     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Vlastnosti vybratých salicylátomeďnatých komplexov s chelátujúcimi dusíkatými ligandami
Autor:
Ing. Barbora Rajničová
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Mária Kohútová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vlastnosti vybratých salicylátomeďnatých komplexov s chelátujúcimi dusíkatými ligandami
Abstrakt:
Štúdium vlastností komplexov sa v poslednom desaťročí zameriava na prípravu takých systémov, ktoré umožňujú dôkladnejšie analyzovať faktory determinujúce vlastností látok. Salicyláty meďnaté s rôznymi dusíkatými ligandmi vytvárajú veľmi dobré predpoklady pre štúdium vplyvu zloženia na biologickú aktivity získaných komplexov. Predložená práca sa upriamuje na prípravu a charakterizáciu komplexov, ktoré by mali napodobňovať aktivitu superoxiddismutázy (SOD) -- pôsobiť ako SOD mimetiká. Superoxiddismutáza je enzým, ktorý odstraňuje superoxidový anión(radikál), ktorý sa tvorí pri aeróbnych procesoch v bunkách. Znížená hladina tohto endogénneho antioxidantu a zvýšená hladina reaktívnych kyslíkových častíc má za následok množstvo patofyziologických procesov a chorobných stavov. SOD mimetiká majú oproti superoxiddismutáze ako potenciálnemu liečivu nižšiu molekulovú hmotnosť, teda lepšiu membránovú permeabilitu, lepšiu stabilitu a sú cenovo výhodnejšie. Podľa analyzovaných údajov z literatúry karboxylátomeďnaté komplexy s chelátujúcimi dusíkatými ligandmi predstavujú vhodnú kombináciu stavebných jednotiek pre štúdium SOD mimetík. Práca sa preto zameriava na štúdium salicylátomeďnatých 3,5-dinitrosalicylátomeďnatých a 5-nitrosalicylátomeďnatých komplexov s neutrálnymi ligandmi bipyridínom a fenantrolínom. V práci sú najskôr uvedené výsledky prípravy komplexov a ich vlastností. V každej skupine podľa jednotlivých aniónov kyselín sa získali, analyticky a spektrálnymi metódami charakterizovali viaceré komplexy nového zloženia. Celkovo bolo pripravených jedenásť nových komplexov. V troch prípadoch bola získaným kryštalickým produktom aj vyriešená štruktúra. Následne sa štyrom zvoleným komplexom merala SOD aktivita, pre ktoré bola stanovená hodnota IC50. Na jej základe mohla byť porovnaná účinnosť potenciálnych SOD mimetík a bolo konštatované, že SOD mimetická účinnosť komplexov klesá v rade [Cu(sal)2(phen)(H2O)] > [Cu2(sal)3(bipy)] > [Cu(dnsal)2(bipy)] > [Cu(dnsal)2(phen)2].
Kľúčové slová:
chelátujúce ligandy, Superoxiddismutáza, Meďnaté komplexy, salicylátoligandy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene