26. 10. 2020  20:14 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Identifikačné číslo: 3289
Univerzitný e-mail: qvaligura [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

          Orgány     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Príprava a vlastnosti nitrosalicylátomeďnatých komplexov s 2-substituovanými derivátmi pyridínu ako ligandmi
Autor: Ing. Flóra Jozefíková
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Oponent:
Ing. Kristína Tatár, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Príprava a vlastnosti nitrosalicylátomeďnatých komplexov s 2-substituovanými derivátmi pyridínu ako ligandmi
Abstrakt:
Štúdium meďnatých a ďalších komplexov prechodných kovov poukazuje na potrebu systematického rozširovania poznatkov s cieľom priblížiť sa dokonalejšiemu poznaniu vzťahov medzi zložením a vlastnosťami komplexov. Skúmaním týchto vzťahov sa podarilo zistiť, že zmenou reakčných podmienok ako pomer reaktantov, druh použitého rozpúšťadla, reakčná teplota a reakčný čas je možné pripraviť komplexy rôzneho zloženia, ktoré vykazovali aj výrazne odlišné vlastnosti. V súvislosti s uvedeným sa aj táto bakalárska práca zameriava na prípravu nitrosalicylátomeďnatých komplexov s chelátujúcim ligandom 2-metylamínopyridínom (2-pikolylamínom (MAP)) ako neutrálnym dusíkatým ligandom. Pre prípravu komplexov boli vybraté kyselina 5-nitrosalicylová (NSalH) a kyselina 3,5-dinitrosalicylová (DNSalH), ktoré obvykle poskytujú relatívne lepšie rozpustné meďnaté komplexy. Experimenty boli zamerané na preskúmanie vplyvu podmienok prípravy na zloženie a vlastnosti získaných komplexov. Preskúmalo sa zloženie vzniknutých produktov pripravených pri rôznych podmienkach. Všetky komplexy boli charakterizované pomocou elementárnej analýzy a spektrálnych metód (infračervené a elektrónové spektrá). Zmenou podmienok syntézy (zmena pomeru reaktantov a druhu použitého rozpúšťadla) bolo pripravených a charakterizovaných päť nových mikrokryštalických látok nasledujúceho zloženia: Cu(DNSal)2(MAP)2, Cu(DNSal)2(MAP), Cu(DNSal)2(MAP)(H2O)2, Cu(NSal)2(MAP), Cu2(NSal)4(MAP)(H2O)4. V prípade komplexu Cu(DNSal)2(MAP)2 sa podarilo mikrokryštalickému produktu vyriešiť štruktúru RTG štruktúrnou analýzou. Pre ostaté získané produkty bolo možné len predpokladať zloženie a štruktúru z výsledkov nepriamych metód.
Kľúčové slová:kyselina 3,5-dinitrosalicylová, kyselina 5-nitrosalicylová, 2-metylaminopyridín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene