26. 10. 2020  19:51 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Identifikačné číslo: 3289
Univerzitný e-mail: qvaligura [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

     Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Komplexy železa ako prekurzory v biomineralizačných procesoch
Autor: Bc. Eva Vaseková
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Dušan Valigura, CSc.
Oponent:
Ing. Kristína Tatár, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
anglický jazyk

Názov práce:
Iron complexes as precursors in biomineralisation processes
Abstrakt:
The area of bioinorganic chemistry as a subject is now rapidly developing field of chemistry especially for its potential for application in all areas of life. The same applies to the bioinorganic chemistry of iron, a metal which is an essential element for all organisms from plants through microbial world to vertebrates including humans. The bioinorganic chemistry is one of the key research areas at the Department of Inorganic Chemistry of STU. The present thesis in its introduction and theoretical part focuses on the importance of iron as an essential element in living organisms, to its ability to form complexes and biological aspects of such complexes, on their function in normal state of the organism as well as in pathological conditions with respect to various diseases. Based on data from the literature this work focuses on complexes of iron(II) with amino acids, their preparation, composition, structure and properties. The experimental part focuses on the course of reactions of various iron compounds with amino acids at different experimental conditions, the preparation of complexes and study properties of the prepared materials. The purpose of this work is to investigate the influence of the synthesis conditions and their changes, for example change of temperature, solvent, pH, the concentration of reactants and stechiometric ratios of the reactants. In the results and discussion this work analyzes the results obtained and the conclusions are formulated in the work. It was found that the nature of the product is highly dependent on the kind of amino acid to such an extent that, in the case of tyrosine as reactant, in the vast majority of the experiments, the unchanged tyrosine was obtained. In the case of the use of glycine in the presence of sulphate anions the formation of [Fe(H2O)6][Fe(H2O)4(Gly)2](SO4)2 was observed. Use of cysteine resulted in redox changes that in the reaction system lead to oxidation of cysteine to cystine and to formation of the complexes with cystine . This fact was also confirmed by direct synthesis with the use of cystine. It was also concluded that in all systems there is a gradual oxidation of Fe(II) to Fe(III) compounds, that are of darker color and thereby, of the derived iron compounds act as impurities of the obtained products
Kľúčové slová:
aminoacids, Iron aminoacids interactions, Preparation of Iron(II) Complexes

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene