10. 7. 2020  23:18 Amália
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikační číslo: 328
Univerzitní e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Vedoucí oddělení - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

     
     
Výuka     
     
Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Chyžné, Lubeník, Magnezitovce a Jelšava
Autor:
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Chyžné, Lubeník, Magnezitovce a Jelšava
Abstrakt:
Tento dokument bol vypracovaný ako záverečná práca bakalárskeho stupňa štúdia. Pozostáva s dvoch hlavných častí: Spoločný program rozvoja obcí Chyžné, Lubeník, Magnezitovce a Jelšava, ktorý pojednáva o hospodárskom a sociálnom rozvoji týchto sídel a Územný plán obce, ktorý pojednáva o územnom rozvoji spomínaných obcí. Smerovanie rozvoja sa odvíja od stratégie, ktorá bola stanovená na základe podrobnej analýzy územia. Spoločný program rozvoja obcí obsahuje okrem analýz a stanovenej stratégia aj finančný plán a organizačné zabezpečenie jej realizácie- Územný plán obsahuje textové a grafické vyjadrenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a zásady jeho využívania. Obe časti sú strategickými rozvojovými dokumentami.
Klíčová slova:požiadavky, stratégia, Sociálny rozvoj, hospodársky rozvoj, územný rozvoj, regulácie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně