Nov 23, 2019   2:17 a.m. Klement
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Strategic development documents for the development of Slatina, Plášťovce, Horné Turovce and Veľké Turovce
Written by (author): Ing. Nikoleta Vargová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Slatina, Plášťovce, Horné Turovce a Veľké Turovce
Summary:Obsahom práce „Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Slatina, Plášťovce, Horné Turovce a Veľké Turovce.“ je „Spoločný program rozvoja obcí Slatina, Plášťovce, Horné Turovce a Veľké Turovce“ a „ Spoločný územný plán obcí Slatina, Plášťovce, Horné Turovce a Veľké Turovce.“ Práca sa skladá z troch na seba nadväzujúcich častí. V prvej časti, ktorá pozostáva zo „Spoločného program rozvoja obcí Slatina, Plášťovce, Horné Turovce a Veľké Turovce“, bola vytvorená vhodná rozvojová stratégia na základe zistených analýz v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti. Druhá časť dokumentu s názvom „ Spoločný územný plán obcí Slatina, Plášťovce, Horné Turovce a Veľké Turovce“ nadväzuje na rozvojovú stratégiu z prvej časti a jej priestorové priemety do územia. Spoločný územný plán obcí sa skladá z textovej a grafickej časti. Druha časť dokumentu je zámerná na text spoločného územného plánu v ktorom sa komplexne rieši priestorové usporiadanie a využívanie územia. Tretia časť dokumentu je grafická časť „ Spoločného územného plánu obcí Slatina, Plášťovce, Horné Turovce a Veľké Turovce.“ ktorá nadväzuje na druhú časť dokumentu. V tejto časti sú zobrazené identifikované problémy a ich následné riešenie návrhom. Celkový dokument vyplýva ako z jednotlivých PRO samostatných obcí tak aj z nadradenej dokumentácií.
Key words:Spoločný program rozvoja obcí , Spoločný územný plán obcí, územný rozvoj, rozvoj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited