Jan 19, 2020   7:54 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Strategic development documents for the development of Hnúšťa
Written by (author): Ing. Barbora Vrbiňáková
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Hnúšťa
Summary:Cieľom tejto práce je vypracovať strategické rozvojové dokumenty pre obec Hnúšťa, ktoré sa považujú za nástroj jej lokálneho udržateľného rozvoja. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá sa nazýva Program rozvoja obce Hnúšťa na roky 2017 – 2021 (s výhľadom do roku 2031) a detailne analyzuje celé mesto, definuje víziu, tri hlavné rozvojové ciele a následne navrhuje špecifické aktivity potrebné pre ich dosiahnutie. Druhá časť – Územný plán obce Hnúšťa – nadväzuje na Program rozvoja. Je zameraná na priestorové usporiadanie a využívanie územia. V záväznej časti určuje regulatívy územného rozvoja. Posledná časť je grafická, zložená z viacerých máp , ktoré odkazujú na predošlé dve časti práce. Hlavným zámerom je nájsť efektívne riešenia problémov mesta a taktiež nájsť vhodný spôsob jeho rozvoja. Aj napriek tomu, že Hnúšťa sa nachádza v okrese Rimavská Sobota (ktorý je známy aj kvôli jeho nepriaznivej ekonomickej situácii a najvyššej miery nezamestnanosti v rámci Slovenska), má určitý potenciál, vďaka ktorému sa môže stať inovatívnejšia, atraktívnejšia, zelenšia a živšia.
Key words:priestorový rozvoj, Hnúšťa, Program rozvoja, Územný plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited