4. 4. 2020  1:22 Izidor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikační číslo: 328
Univerzitní e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)
Vedoucí oddělení - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Hnúšťa
Autor: Ing. Barbora Vrbiňáková
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Hnúšťa
Abstrakt:Cieľom tejto práce je vypracovať strategické rozvojové dokumenty pre obec Hnúšťa, ktoré sa považujú za nástroj jej lokálneho udržateľného rozvoja. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá sa nazýva Program rozvoja obce Hnúšťa na roky 2017 – 2021 (s výhľadom do roku 2031) a detailne analyzuje celé mesto, definuje víziu, tri hlavné rozvojové ciele a následne navrhuje špecifické aktivity potrebné pre ich dosiahnutie. Druhá časť – Územný plán obce Hnúšťa – nadväzuje na Program rozvoja. Je zameraná na priestorové usporiadanie a využívanie územia. V záväznej časti určuje regulatívy územného rozvoja. Posledná časť je grafická, zložená z viacerých máp , ktoré odkazujú na predošlé dve časti práce. Hlavným zámerom je nájsť efektívne riešenia problémov mesta a taktiež nájsť vhodný spôsob jeho rozvoja. Aj napriek tomu, že Hnúšťa sa nachádza v okrese Rimavská Sobota (ktorý je známy aj kvôli jeho nepriaznivej ekonomickej situácii a najvyššej miery nezamestnanosti v rámci Slovenska), má určitý potenciál, vďaka ktorému sa môže stať inovatívnejšia, atraktívnejšia, zelenšia a živšia.
Klíčová slova:priestorový rozvoj, Hnúšťa, Program rozvoja, Územný plán

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně