Nov 18, 2019   11:00 a.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Strategic development documents for the development of Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce,Ochtiná and Roštár
Written by (author): Ing. Michaela Žalcová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Ochtiná a Roštár
Summary:Cieľom tejto záverečnej bakalárskej práce je vypracovať strategické rozvojové dokumenty obcí Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Ochtiná a Roštár. Prvým strategickým dokumentom je Spoločný program rozvoja obcí vypracovávaný na obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom na 14 rokov. Tento dokument je strednodobým rozvojovým dokumentom v súlade s platnou legislatívou a s nadradenými strategickými dokumentami pravidelne aktualizovaný. Prináša aktuálny prehľad o stave územia z hľadiska sociálneho, hospodárskeho aj prírodno-environmentálneho, o problémoch, príležitostiach a možných riešeniach s cieľom vytvoriť udržateľný rozvoj najmä v oblasti turizmu, zamestnanosti a vzdelania. Druhú časť bakalárskej práce tvorí územný plán obcí. Územný plán priamo nadväzuje na výstupy zo Spoločného programu rozvoja obcí a implementuje ich prostredníctvom záväznej časti a mapových výstupov priamo do územia. Dokument je vypracovávaný s výhľadom na 20 rokov s riešením priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. V nadväznosti na Spoločný program rozvoja obcí sa v grafickej časti premieta priestorová a strategická regulácia s vyznačením záväzného dopravného vybavenia a verejnoprospešných stavieb.
Key words:Rochovce, Ochtiná, priestorová regulácia, Strategické rozvojové dokumenty, spoločný program rozvoja obcí, územný plán obcí, Čierna Lehota, Roštár, Slavošovce, strategická regulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited