30. 3. 2020  1:42 Vieroslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikační číslo: 328
Univerzitní e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)
Vedoucí oddělení - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Ochtiná a Roštár
Autor: Ing. Michaela Žalcová
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Ochtiná a Roštár
Abstrakt:Cieľom tejto záverečnej bakalárskej práce je vypracovať strategické rozvojové dokumenty obcí Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Ochtiná a Roštár. Prvým strategickým dokumentom je Spoločný program rozvoja obcí vypracovávaný na obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom na 14 rokov. Tento dokument je strednodobým rozvojovým dokumentom v súlade s platnou legislatívou a s nadradenými strategickými dokumentami pravidelne aktualizovaný. Prináša aktuálny prehľad o stave územia z hľadiska sociálneho, hospodárskeho aj prírodno-environmentálneho, o problémoch, príležitostiach a možných riešeniach s cieľom vytvoriť udržateľný rozvoj najmä v oblasti turizmu, zamestnanosti a vzdelania. Druhú časť bakalárskej práce tvorí územný plán obcí. Územný plán priamo nadväzuje na výstupy zo Spoločného programu rozvoja obcí a implementuje ich prostredníctvom záväznej časti a mapových výstupov priamo do územia. Dokument je vypracovávaný s výhľadom na 20 rokov s riešením priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. V nadväznosti na Spoločný program rozvoja obcí sa v grafickej časti premieta priestorová a strategická regulácia s vyznačením záväzného dopravného vybavenia a verejnoprospešných stavieb.
Klíčová slova:Rochovce, Ochtiná, priestorová regulácia, Strategické rozvojové dokumenty, spoločný program rozvoja obcí, územný plán obcí, Čierna Lehota, Roštár, Slavošovce, strategická regulácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně