Jan 27, 2020   6:49 p.m. Bohuš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The symbiosis of new and original structure of the revitalization of industrial brownfields (model area Old Herold Trenčín)
Written by (author): Ing. Michal Gumenický
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Symbióza nových a pôvodných štruktúr pri revitalizácii priemyselných brownfieldov (modelové územie Old Herold Trenčín)
Summary:GUMENICKÝ, Michal: Symbióza nových a pôvodných štruktúr pri revitalizácii priemyselných brownfieldov (modelové územie Old Herold Trenčín). [Diplomová práca] Slovenská technická univerzita v Bratislave. Ústav manažmentu Cieľom diplomovej práce je návrh Old Herold ako protiváha historického centra Trenčína s lokalizáciou a rozvojom centrotvorných funkcií, s dôrazom na komplementaritu k jestvujúcim funkciám nábrežia a historického centra. Práca je rozdelená na prvú teoretickú časť, ktorá pozostáva z rozpracovania brownfieldu ako kultúrneho dedičstva, z príkladov riešenia brownfieldov a metodiky. Druhá časť obsahuje analýzu mesta Trenčín so zameraním na centrum, nábrežie a územia Old Herold a návrh koncepcie. V tretej časti sú navrhnuté regulatívy pre územie Old Herold. Štvrtá časť obsahuje závery a diskusiu. Piata časť je tvorená grafickou prílohou.
Key words:regulácia , Brownfield, Old Herold Trenčín, symbióza, revitalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited