6. 4. 2020  7:11 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikační číslo: 328
Univerzitní e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)
Vedoucí oddělení - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Symbióza nových a pôvodných štruktúr pri revitalizácii priemyselných brownfieldov (modelové územie Old Herold Trenčín)
Autor: Ing. Michal Gumenický
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Symbióza nových a pôvodných štruktúr pri revitalizácii priemyselných brownfieldov (modelové územie Old Herold Trenčín)
Abstrakt:GUMENICKÝ, Michal: Symbióza nových a pôvodných štruktúr pri revitalizácii priemyselných brownfieldov (modelové územie Old Herold Trenčín). [Diplomová práca] Slovenská technická univerzita v Bratislave. Ústav manažmentu Cieľom diplomovej práce je návrh Old Herold ako protiváha historického centra Trenčína s lokalizáciou a rozvojom centrotvorných funkcií, s dôrazom na komplementaritu k jestvujúcim funkciám nábrežia a historického centra. Práca je rozdelená na prvú teoretickú časť, ktorá pozostáva z rozpracovania brownfieldu ako kultúrneho dedičstva, z príkladov riešenia brownfieldov a metodiky. Druhá časť obsahuje analýzu mesta Trenčín so zameraním na centrum, nábrežie a územia Old Herold a návrh koncepcie. V tretej časti sú navrhnuté regulatívy pre územie Old Herold. Štvrtá časť obsahuje závery a diskusiu. Piata časť je tvorená grafickou prílohou.
Klíčová slova:regulácia , Brownfield, Old Herold Trenčín, symbióza, revitalizácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně