Nov 19, 2019   1:30 p.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bridge as brownfields in urban structure (model area the Trenčín city)
Written by (author): Ing. Marko Jovanovič
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Most ako brownfield v štruktúre mesta (modelové územie - mesto Trenčín)
Summary:Cieľom diplomovej práce je vytvorenie nového konceptu priestorovo-funkčného využitia starého železničného mosta s dôrazom na jeho atraktivitu a zmenu funkcie zo starej na novú. V úvode práce je rozobraný úvod do problematiky brownfields a zadefinovanie samotného pojmu. V ďalších kapitolách sú spracované príklady zo zahraničia a výber metodiky revitalizácie riešenia. Nasleduje analytická časť, ktorá sa skladá z okrajovej analýzy mesta Trenčín a následne analýzy samotného objektu (starého železničného mosta). V závere práce sú zadefinované 4 koncepty, z ktorých jeden bol zvolený ako výsledný. Návrhová časť definuje hlavnú ideu samotného návrhu a komplexné riešenie problematiky starého železničného mosta.
Key words:starý železničný most, revitalizácia, Brownfield

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited