Nov 21, 2019   6:16 a.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Elaboration of smart strategic documents at the local level (PRO and ZaD ÚP) for the city of Malacky
Written by (author): Bc. Yussuf Zachar
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Malacky (PRO a ZaDÚP)
Summary:Cieľom bakalárskej práce je aktualizácia strategických dokumentov mesta Malacky s využitím konceptu smart city. Práce je zložená z troch častí, a to: Program rozvoja obce Malacky, Územný plán obce Malacky - Zmeny a doplnky textová časť, Územný plán obce Malacky - Zmeny a doplnky grafická časť. V úvodnej časti Programu rozvoja obce je predstavený koncept smart city a sú definované jeho piliere. Následne sa v analýze zoznamujeme s územím, sú doplnené dôležité údaje, ktoré sa v predošlých strategických dokumentoch nespomínajú a na základe zistených údajov sa vyhodnotia predpoklady územia a zadefinuje sa stratégia. Aktivity v stratégií sú finančne ohodnotené, je aktualizovaný finančný rozpočet mesta a sú navrhnuté zdroje financovania týchto aktivít. Pre úspešné realizovanie aktivít je navrhnutý aj predpokladaný časový harmonogram a zabezpečenie realizácie. V zmenách a doplnkoch územného plánu obce sa nachádzajú aktivity s priestorovým priemetom v území, ktoré sa navrhovali v prvej časti práce, teda v zmenách a doplnkoch programu rozvoja obce.
Key words:Program rozvoja obce, Územný plán, Malacky, smart city, zmeny a doplnky, rozvoj územia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited