15. 7. 2020  2:42 Henrich
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikační číslo: 328
Univerzitní e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty          
     
Závěrečná práce     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Smart eco-village koncept a jeho priemet do strategických rozvojových dokumentov v území (PRO/SPRO, ÚPD) - modelové územie Spišská Belá
Autor: Ing. Viktória Gasiorová
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Smart eco-village koncept a jeho priemet do strategických rozvojových dokumentov v území (PRO/SPRO, ÚPD) - modelové územie Spišská Belá
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zameriava na aktualizáciu strategických dokumentov mesta Spišská Belá s využitím smart a eco riešení. Práca je zložená z troch častí: Program rozvoja obce Spišská Belá, Zmeny a doplnky územného plánu mesta Spišská Belá, Grafická časť. Prvá časť – Program rozvoja obce Spišská Belá je dokument pozostávajúci z analýzy súčasného stavu mesta, rozvojovej stratégie, finančného a organizačného zabezpečenia. Analýza súčasného stavu sa skladá zo socio-ekonomickej, územno-technickej a prírodno-environmentálnej oblastí. Rozvojovú stratégiu tvoria 4 prioritné oblasti, ktorú sú zamerané na rozvoj mesta s využitím smart a eco opatrení. Druhá časť - Zmeny a doplnky územného plánu mesta Spišská Belá, rieši zapracovanie a priemet navrhnutých smart a eco opatrení do územno-plánovacej dokumentácie mesta. Dokument vychádza z existujúcej územno-plánovacej dokumentácie mesta a z nadradenej dokumentácie. Súčasťou je – Grafická časť.
Klíčová slova:Územný plán, smart, eco, Spišská Belá, Program rozvoja obce

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně