Oct 21, 2020   6:49 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate
     
     
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Smart eco-village concept and its projection into strategic development documents in the territory - model territory Spišská Belá
Written by (author): Ing. Viktória Gasiorová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Smart eco-village koncept a jeho priemet do strategických rozvojových dokumentov v území (PRO/SPRO, ÚPD) - modelové územie Spišská Belá
Summary:
Bakalárska práca sa zameriava na aktualizáciu strategických dokumentov mesta Spišská Belá s využitím smart a eco riešení. Práca je zložená z troch častí: Program rozvoja obce Spišská Belá, Zmeny a doplnky územného plánu mesta Spišská Belá, Grafická časť. Prvá časť – Program rozvoja obce Spišská Belá je dokument pozostávajúci z analýzy súčasného stavu mesta, rozvojovej stratégie, finančného a organizačného zabezpečenia. Analýza súčasného stavu sa skladá zo socio-ekonomickej, územno-technickej a prírodno-environmentálnej oblastí. Rozvojovú stratégiu tvoria 4 prioritné oblasti, ktorú sú zamerané na rozvoj mesta s využitím smart a eco opatrení. Druhá časť - Zmeny a doplnky územného plánu mesta Spišská Belá, rieši zapracovanie a priemet navrhnutých smart a eco opatrení do územno-plánovacej dokumentácie mesta. Dokument vychádza z existujúcej územno-plánovacej dokumentácie mesta a z nadradenej dokumentácie. Súčasťou je – Grafická časť.
Key words:
Územný plán, smart, eco, Spišská Belá, Program rozvoja obce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited