8. 12. 2019  1:40 Marína
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikační číslo: 328
Univerzitní e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Smart eco-village koncept a jeho priemet do strategických rozvojových dokumentov v území (PRO/SPRO, ÚPD) - modelové územie Lendak
Autor: Bc. Lenka Hnilicová
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Oponent:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Smart eco-village koncept a jeho priemet do strategických rozvojových dokumentov v území (PRO/SPRO, ÚPD) - modelové územie Lendak
Abstrakt:Obsahom bakalárskej práce je aktualizácia strategických rozvojových dokumentov – Programu rozvoja obce a Územného plánu obce v kontexte transformácie vidieckeho sídla podľa konceptu smart eco-village pre modelové územie obce Lendak. V úvodnej časti Programu rozvoja obce je predstavený koncept smart eco-village vo všeobecnej polohe, ktorú je možné použiť pre akúkoľvek obec na Slovensku. Nasleduje analýza východiskovej pozície obce Lendak, jej pozitívnych i negatívnych stránok a najmä potenciálov. Práca ďalej pokračuje zmenou aktuálnej stratégie rozvoja obce a mení ju podľa princípov a cieľov smart eco-village a aktualizáciou finančného plánu, ktorý nepredstavuje len celkovú výšku predpokladaných nákladov ale aj možnosti ich čerpania. Súčasťou Programu rozvoja obce je aj zabezpečenie realizácie a predpokladaný časový rozvrh, kedy budú jednotlivé aktivity vykonané. Zmeny a doplnky územného plánu obce nadväzujú na aktivity, ktoré naplánované v Programe rozvoja obce. Určujú a popisujú, aktivity ktorých realizácia bude viditeľná v území. Neoddeliteľnou súčasťou územného plánu je grafická časť, ktorá ilustruje zmeny v území. Všetky zmeny, ktoré sú plánované v obci sú podľa princípov smart eco-village, avšak zároveň sú aplikované tak, aby boli prijateľné pre obyvateľov obce. Cieľom práce je, aby občania využívali a prepájali súčasné poznatky s tradíciami a miestnym folklórom. Aby žili v harmónii s prírodou – čerpali z nej zdroje, avšak aby ju pri tom nedevastovali a neznehodnocovali.
Klíčová slova:Lendak, smart eco-village, obec, zmeny a doplnky, stratégia, Program rozvoja obce, Územný plán, smart, eco

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně