10. 12. 2019  5:27 Radúz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikačné číslo: 328
Univerzitný e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)
Vedúci oddelenia - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Smart eco-village koncept a jeho priemet do strategických rozvojových dokumentov v území (PRO/SPRO, ÚPD) - modelové územie Lendak
Autor: Bc. Lenka Hnilicová
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Oponent:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Smart eco-village koncept a jeho priemet do strategických rozvojových dokumentov v území (PRO/SPRO, ÚPD) - modelové územie Lendak
Abstrakt:Obsahom bakalárskej práce je aktualizácia strategických rozvojových dokumentov – Programu rozvoja obce a Územného plánu obce v kontexte transformácie vidieckeho sídla podľa konceptu smart eco-village pre modelové územie obce Lendak. V úvodnej časti Programu rozvoja obce je predstavený koncept smart eco-village vo všeobecnej polohe, ktorú je možné použiť pre akúkoľvek obec na Slovensku. Nasleduje analýza východiskovej pozície obce Lendak, jej pozitívnych i negatívnych stránok a najmä potenciálov. Práca ďalej pokračuje zmenou aktuálnej stratégie rozvoja obce a mení ju podľa princípov a cieľov smart eco-village a aktualizáciou finančného plánu, ktorý nepredstavuje len celkovú výšku predpokladaných nákladov ale aj možnosti ich čerpania. Súčasťou Programu rozvoja obce je aj zabezpečenie realizácie a predpokladaný časový rozvrh, kedy budú jednotlivé aktivity vykonané. Zmeny a doplnky územného plánu obce nadväzujú na aktivity, ktoré naplánované v Programe rozvoja obce. Určujú a popisujú, aktivity ktorých realizácia bude viditeľná v území. Neoddeliteľnou súčasťou územného plánu je grafická časť, ktorá ilustruje zmeny v území. Všetky zmeny, ktoré sú plánované v obci sú podľa princípov smart eco-village, avšak zároveň sú aplikované tak, aby boli prijateľné pre obyvateľov obce. Cieľom práce je, aby občania využívali a prepájali súčasné poznatky s tradíciami a miestnym folklórom. Aby žili v harmónii s prírodou – čerpali z nej zdroje, avšak aby ju pri tom nedevastovali a neznehodnocovali.
Kľúčové slová:Lendak, smart eco-village, obec, zmeny a doplnky, stratégia, Program rozvoja obce, Územný plán, smart, eco

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene