Nov 17, 2019   11:22 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:SMART land use/ temporal land use of brownfields and land recycling
Written by (author): Ing. Eva Fiťková
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:SMART využitie krajiny / dočasné využitie brownfieldov a recyklácia krajiny
Summary:Diplomová práca je zameraná na koncept SMART, ktorého aplikácia je v súčasnosti aktuálnou témou mnohých diskusií a stratégií. Jeho uplatnenie v tematike využitia/dočasného využitia brownfieldov a recyklácie krajiny prináša nové možnosti a príležitosti v procese obnovy takýchto lokalít. Kapitoly 1 -3 sa zameriavajú na úvod do tematiky, stanovenie cieľa a metodiky práce. Kapitola 4 popisuje vybrané aspekty brownfieldov v procese obnovy. Aspekty sú spracované v rámci konceptu SMART a rozdelené na socio-ekonomické, územno-technické, environmentálne a strategické. Ďalej popisuje potenciály implementácie rôznych SMART stratégií v území. Kapitoly 5 a 6 sú zamerané na analýzu konkrétnej riešenej oblasti. Kapitoly 7, 8, a 9 riešia tvorbu konceptu a aplikáciu vybraných SMART prístupov v území formou regulácie. Ďalšia kapitola sa venuje prílohám. Posledná časť diplomovej práce je zameraná na grafické znázornenie riešenia v rámci napojenia a vplyvov na okolité štruktúry a detailné riešenie územia.
Key words:stakeholder, ekonomika, brownfield, obnova, SMART, dočasné využitie, recyklácia krajiny, participácia, regulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited