Nov 17, 2019   7:17 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Elaboration of smart strategic documents at the local level (PRO and ZaD ÚP) for the city of Sväty Jur
Written by (author): Bc. Romana Holendová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Svätý Jur (PRO a ZaDÚP)
Summary: Obsahom bakalárskej práce je priemet Smart city konceptu do existujúcich strategických dokumentov mesta Svätý Jur. Celá bakalárska práca je rozdelená do 3 častí a to Program rozvoja obce, Zmeny a doplnky územného plánu mesta Svätý Jur a tretia Grafická časť. V prvej časti sú opísané ciele konceptu smart city. V dokumente sa ďalej dopĺňajú a aktualizujú jednotlivé informácie o meste, analyzujú sa jeho silné a slabé stránky, výhody a nevýhody mesta. Práca ďalej prechádza zmenou súčasnej stratégie a mení sa podľa princípov smart city uvedených bližšie úvode. Program rozvoja obce uzatvára finančné krytie navrhovaných aktivít. Druhá časť – Zmeny a doplnky ÚPN-O nadväzujú na aktivity spomínané v prvej časti. Bližšie popisujú ich realizáciu vo vybranom modelovom území Svätého Jura. Premietnuté sú formou zmeny funkčného využitia územia, ale aj prostredníctvom zmien regulatívov. Poslednou dôležitou časťou je samotné premietnutie všetkých aktivít do príslušných výkresov mesta Svätý Jur. Všetky zmeny sú navrhované na základe princípov smart city. Hlavným cieľom práce je podpora a rozvoj mesta šetrným spôsobom vedúcim k udržateľnému životnému prostrediu a napredujúc v súlade s konceptom Smart city.
Key words:Program rozvoja obce, Územný plán, Zmeny a doplnky územného plánu, Smart city, stratégia, Svätý Jur

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited