10. 7. 2020  23:25 Amália
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikační číslo: 328
Univerzitní e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)
Vedoucí oddělení - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     
     
Výuka
     
     
Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Vráble
Autor:
Bc. Dávid Blaňár
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Vráble
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je doplniť a aktualizovať strategické dokumenty – Program rozvoja a Územný plán obce Vráble. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Prvou časťou je Program rozvoja obce Vráble. Začína sa úvodom a komplexnou analýzou územia. Z výsledkov analýz sme navrhli stratégiu rozvoja. Pre navrhované opatrenia je ďalej spracovaný finančný plán spolu so zabezpečením realizácie a vytvorením časového harmonogramu. Druhá časť bakalárskej práce má názov Zmeny a doplnky územného plánu obce Vráble. Je tvorená textovou a grafickou časťou. Priestorové priemety zo stratégie rozvoja sú doplnené do aktuálneho územného plánu obce Vráble.
Klíčová slova:
Vráble, Program rozvoja, Územný plán, Zmeny a doplnky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně