May 29, 2020   7:33 p.m. Vilma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 

Contacts
     
     Lesson
     
Final thesis
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Strategic development documents of Vráble
Written by (author):
Department:
Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Vráble
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je doplniť a aktualizovať strategické dokumenty – Program rozvoja a Územný plán obce Vráble. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Prvou časťou je Program rozvoja obce Vráble. Začína sa úvodom a komplexnou analýzou územia. Z výsledkov analýz sme navrhli stratégiu rozvoja. Pre navrhované opatrenia je ďalej spracovaný finančný plán spolu so zabezpečením realizácie a vytvorením časového harmonogramu. Druhá časť bakalárskej práce má názov Zmeny a doplnky územného plánu obce Vráble. Je tvorená textovou a grafickou časťou. Priestorové priemety zo stratégie rozvoja sú doplnené do aktuálneho územného plánu obce Vráble.
Key words:
Vráble, Program rozvoja, Územný plán, Zmeny a doplnky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited