Feb 29, 2020   5:35 a.m. Radomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Smart Technology in Urban Development - Model Application in the City of Nitra
Written by (author): Ing. Barbora Borotová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Smart technológie v mestskom rozvoji – modelová aplikácia v meste Nitra
Summary:Cieľom práce je analýza smart technológií a ich využívanie v kontexte mestského rozvoja a taktiež preskúmanie či naozaj plnia účel, teda zjednodušenie života obyvateľom. Pre správne uchopenie pojmu smart je potrebné nazrieť do konceptu smart city. Tento pojem bude sprevádzať každý kapitolu a preto je kľúčové jeho vysvetlenie v rámci konceptu. Jednou z dimenzií tohto konceptu sú práve smart technológie, ktorým je práca venovaná a ich podiel na mestskom rozvoji. Nakoľko tvoria jednu z dimenzií konceptu je potrebné objasniť aj ostatné dimenzie a ich vzájomné vzťahy a súvislosti. Dôležitá je aj samostatná definícia pojmu smart city. Po teoretickom vysvetlení a objasnení pojmov je dôležité prejsť ku konkrétnym oblastiam v ktorých sa smart technológie uplatňujú a najmä je potrebné preskúmať aký majú význam v mestskom rozvoji, a teda ako napomáhajú v jeho napredovaní a uľahčovaní života obyvateľom mesta. K takejto analýze je potrebné spomenúť jeho pozitívne stránky, ktoré majú určitý súvis s rozvojom mesta a ale aj negatívne stránky a ohrozenia. V práci sa ďalej budeme zaoberať konkrétnym modelovým územím mestom Nitra, ktoré smart technológie v súčasnosti zavádza. Budeme skúmať ich využívanie a analyzovať ich prospech a nedostatky v meste. Taktiež budeme skúmať ich prepojenie a synergiu nie len medzi samotnými technológiami navzájom ale či skutočne reflektujú na súčasné problémy a potenciály mesta.
Key words:smart mesto, Smart, smart technológie, smart aplikácie, smart city, smart komponenty, udržateľnosť, rozvoj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited