Nov 18, 2019   8:08 p.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Innovative Approaches to Integrated Management FUA (FUA model territory Bratislava - South)
Written by (author): Ing. Tomáš Lakatoš
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:Ing. arch. Dana Drobniaková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inovatívne prístupy integrovaného manažmentu FUA (modelové územie FUA Bratislava - juh)
Summary:Práca sa zaoberá problematikou komplexného manažmentu, ktorý by mal byť definovaný na úrovni funkčných mestských oblastí podľa rôznych parametrov. Opisuje ako jednotlivé procesy riadenia pristupujú ku problémom v mestskom a prímestskom priestore. Ďalej sa nasledujúci text snaží opísať základné piliere integrované manažmentu a jeho prepojenie na FUA. Kriticky popisujeme spôsoby vstupu do toho riadenia, nakoľko sa prístupy komplexne nedefinujú a hlavným cieľom nie je vytvorenie udržateľného funkčného konceptu, ale často krát len čiastkové riešenie, ktoré v konečnom dôsledku prináša viac a viac problémov. Text sa snaží odpovedať na otázky, akými spôsobmi by sa dalo predísť problémom, s ktorými sa v tejto oblasti stretávame. Prínosom práce je hlbšie identifikovať dostupné možností vylepšenia integrovaného manažmentu. Zároveň navrhnúť koncepčné inovácie, ktoré prispejú k skvalitneniu životnej úrovne spoločnosti a efektívnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov.
Key words:integrovaný manažment, stratégia integrovaného riadenia rozvoja FUA, komplexný manažment, Inovácie, územná stratégia, funkčné mestské oblasti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited